Blog 7A – 6: Torn d’Ofici

5 comments

by MIQUEL PUIGGALI 14312

Dilluns, Novembre 4th, 2013

De les conclusions del congrés del TOAD del ICAB i davant de la reforma de l’AJG de les més importants seria l’exigència que davant d’actuacions d’advocats per imperatiu legal quedi garantida el cobrament de les seves actuacions , sense vincular-ho a la justícia gratuïta, és a dir quan hi hagi un detingut en el que requereixi advocat del torn i no tramita o no té dret a justícia gratuïta, o quan hi hagi una designació per l’article 21 de la llei de justícia gratuïta, o quan és denegui el benefici de la justícia gratuïta, o quan sigui una persona jurídica en un tema penal etc... els lletrats i lletrades que han hagut d’intervenir tinguin garantit el cobrament les seves intervencions ja sigui pels sistema de la justícia gratuïta o en els casos exclosos de la justícia gratuïta pel funcionament normal de l’administració de justícia, unificant les retribucions amb els mateixos mòduls, i tot l’anterior sens perjudici de poder rescabalar-se dels ciutadans en els casos que es pugui fer i retornar les quantitats cobrades. No podem permetre actuacions lletrades sense retribució.

by Marta Sintes ICAB 17.505

Dimarts, Novembre 5th, 2013

Se ha celebrado en el ICAB el que ha sido mal llamado de 1er (???)Congreso del T.O ( han habido otros: Gijón 2.009, Córdoba 2.011, así como diversos eventos que enumero a continuación) : 1º) EL PLANTEAMIENTO DEL CONGRESO Y LAS PONENCIAS NO HAN DEJADO DE SER UNA REITERACIÓN DE LOS TEMAS TANTAS VECES TRATADOS (CON EMISIÓN DE CONCLUSIONES ) por el "Observatorio sobre la Justicia Gratuita en España" (2.006)- con sus informes anuales de propuestas sugerencias y recomendaciones a las Administraciones Públicas y Colegios de Abogados-, sometidos a un "Comité de expertos independientes" ( que nunca hemos sabido en base a qué criterios y por quiénes eran elegidos), o en las "IV Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Pamplona( 2.010)", " X Congreso Nacional de la Abogacía" o en tantos pronunciamientos del "Consejo General de la Abogacía" en apoyo de las protestas y reivindicaciones de los Abogados del TO ante los reiterados retrasos o impagos ( 2.011). 2º) SE HA REPETIDO EL PATRÓN ANTICUADO EN LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO:¿ Por qué no se ha dejado elegir a los ponentes por los Abogados adscritos al T.O entre Letrados que han realizado- a lo largo de años o décadas- acciones en pro del colectivo con valentía, decisión y mucho sacrificio personal y profesional? , ¿ Por qué hemos de escuchar a los mismos de siempre sabiendo lo que nos van a decir?, ¿ La exposición de las comunicaciones se tenía que realizar en 5m? ¿ Por qué había que ceder los derechos de propiedad intelectual de las comunicaciones, cuando según a quién se les respeta y así debería ser para todos los Ltdos. sin distinción? ¿ Quién forma parte del Comité Científico (aludido) porqué y quién lo decide? . 3º) Y COMO SIEMPRE : ¿APARTE DE LAS CONCLUSIONES OBVIAS ( a las que se ha llegado tantas veces por los pocos Abogados que hemos defendido de verdad al colectivo del T.O- frente a los silencios o manifestaciones totalmente opuestas del ICAB o el CICAC durante décadas-) QUÉ ACCIONES EFECTIVAS, INMEDIATAS Y PRÁCTICAS VAN A LLEVARSE A CABO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS O MESES CON ESTUDIO DE ESTRATEGIAS Y CALENDARIO EN MANO para iniciar un cambio de verdad?. Mientras sigamos así seguiremos sin creer en los Colegios, CICAC... y desde luego no nos sentiremos nada representados considerando a las instituciones desfasadas e inútiles.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimarts, Novembre 5th, 2013

Felicitar al ICAB per aquest I Congrés del TO i desitjar que s'organitzi un segon i un tercer. Ara bé pot ser de totes les ponències es va trovar a faltar alguna referència l'assistència que fem els lletrats a les victimes de violencia de genere i el demanar que la intervenció del lletrat en aquesta assistència es dugui a terme des el primer moment que la victima va a interposar la denuncia davant els mossos d'esquadra.

by MIQUEL PUIGGALI 14312

Dimarts, Novembre 5th, 2013

Totalment d'acord sobre el I Congrés i que se'n facin altres, el tema donaria per molt dies de jornades i està clar tot és millorable però vàrem tenir l'oportunitat de dir la nostra, i inclús 3 dies més tard el Degà de Barcelona Oriol Rusca en mà entregà les conclusions al Ministre Gallardón. El darrer projecte de llei de l'AJG sembla que aquest tema de donar suport al inicia a les víctimes quedarà solucionat instaurant, la reivindicació de l'advocacia, d'estar presents des del inici, sinó és així com podem donar un bon servei a la víctima?. Molt esforç per donar cobertura la es víctimes, però fins que no puguem donar el nostre assessorament des del inici no serà un assessorament efectiu.

by Marc Remolà, Sabadell, 1919

Dijous, Novembre 7th, 2013

Felicito als organitzadors la realització del Congrés del Torn d'Ofici. Ha permés posar en comú i debatre molts aspectes que ens afecten com a advocats que estem prestant el servei. Era necessari en aquest moment de canvis constants en la matèria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×