Blog 7A – 2: Torn d’Ofici

Ha d’ampliar els beneficiaris al dret a assistència jurídica gratuïta?

6 comments

by MIQUEL PUIGGALI 14312 ICAB.

Dilluns, Novembre 4th, 2013

No crec que s'hagi d'ampliar el beneficiaris ja que tota persona física amb insuficiència de recursos té dret a l'assistència jurídica gratuïta, en tot cas s'haurà de replantejar si les persones jurídiques sense recursos pugui gaudir del dret. Crec que s'hauria de fer un reflexió sobre les persones jurídiques y poder o no accedir a l'AJG. Malgrat el Tribunal Constitucional va entendre constitucional el vetar l'accés jo crec que a l'actualitat i la situació de crisi de moltes empreses i/o persones jurídiques potser s'hauria de poder accedir-hi.

by Marta Sintes ICAB 17.505

Dimarts, Novembre 5th, 2013

No.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimarts, Novembre 5th, 2013

No crec que s'hagi d'ampliar els beneficiaris que puguin accedir a la justicia gratuita. En relació a les persones jurídiques entenc que tenen que quedar excloses de l'obtenció del benefici de justicia gratuita

by MIQUEL PUIGGALI 14312

Dimarts, Novembre 5th, 2013

La darrera reforma penal fent un gir de 180º sobre el que passava fins aquell moment, ha introduït a les persones jurídiques com a subjecte de dret penal. Abans l'única intervenció en un procés penal de les persones jurídiques eren el de la responsabilitat civil subsidiària. Ara una persona jurídica, com a les físiques, davant d’una acció penal, es requerida per que designi advocat i sinó ho verifica se li anomena a un lletrat d'ofici. La realitat es que si no han anat amb advocat particular molt possiblement és que està en una situació concursal o liquidació , i sense recursos econòmics. L’advocat/da designat/da no podrà cobrar ni de la societat ni de l’administració pública. Per això aquestes actuacions com mínim haurien d'estar equiparades a les de l’AJG . Potser crear un fons dinerari per donar cobertura als lletrats/des seria convenient.

by Marc Remolà, Sabadell, 1919

Dijous, Novembre 7th, 2013

No hem de confondre qui pot ser beneficiari de la justícia gratuïta, amb el fet de què se li atorgui aquest de forma automàtica. En tot cas, s'hauria de condicionar sempre a la manca de recursos per litigar o accedir a la justícia.

by María E. Pontigo Drabs, Col.32356

Divendres, Novembre 8th, 2013

Me dedicare a sectores de dedicación, civil y mercantil: Hay un sector que con la crisis ha aparecido, la del empresario o pequeña empresa insolvente, sin beneficios o con impagados varios, que ha de hacer valer sus derechos en Justicia. De reclamaciones judiciales depende su continuidad (reclamaciones de impagos, contractuales, etc), y el valor social no es poco, pues cerrar una empresa que funciona implica despedir trabajadores, dejar sin recursos sus autónmos, impedir nuevas contrataciones o crecimiento empresarial. La nueva Ley del IVA permitiendo el coeficiente de caja, permitira detectar esos negocios acreedores (y deudores de terceros en razón de ello). En todo caso, sean particulares o profesionales, la Justicia gratuita no puede dejar de condicionarse a prueba documental.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×