Blog 6B: El Consell i els Col·legis

benet1p_340

 

Aquestes dues institucions aglutinen la totalitat dels col·legis d’advocats de les seves respectives àrees geogràfiques, Catalunya i la totalitat de l’Estat espanyol respectivament. Les seves funcions institucionals, representatives i coordinadores dels advocats poden veure’s alterades amb les modificacions legals que afecten els col·legis i la planta judicial.

Davant d’això plantegem les qüestions següents:

EL CONSELL I ELS COL·LEGIS?

×