Blog 6A – 2: Consell i Consejo

Quines creus que han de ser les funcions del Consell de l’Advocacia Catalana?

31 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimarts, Octubre 8th, 2013

Crec que ha de ser dobles. D'un cantó i des de el punt de vista institucional el de representar a l'advocacia catalana davant dels organismes oficials en la defensa de la professió i en la organizació dels serveis. Des de el punt de vista dels advocats, seria important que fos un centre molt important de formació continuada i també una central de compres. En aquest sentit el fet de que el Col.legi de Barcelona en formi part podria fer-ho tot molt més facil, ja que ells, com a grean col.legi que és ja compleix bona part d'aquestes funcions.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 9th, 2013

El CICAC ( formado por los 14 Decanos del los colegios de abogados catalanes) debe defender a ultranza los intereses profesionales con acciones efectivas y prácticas y, sobretodo, con transparencia y al margen de cualquier ideología. Cada Decano debe fomentar la participación democrática real en su propio Colegio con Asambleas Extraordinarias, cesión de aulas gratuitas en los colegios ( ya sufragadas por los propios colegiados) para que los Letrados que lo deseen puedan reunirse y exponer sus ideas o estudios a los interesados en cada temática, votaciones sobre las cuestiones principales, foros accesibles en las páginas web colegiales...) Lo importante es que los colegiados sientan que su propio Colegio les representa de verdad y que no es una institución absolutamente inútil, politizada,y el " club cerrado de unos cuantos ( que copan la escuela de práctica jurídica, las directrices de la Revista colegial y deciden todo )" dando externamente apariencia democrática con la existencia de unas comisiones colegiales. Si fallan los colegios, no podemos esperar nada del CICAC ( suma de los Decanos de cada Colegio que, por lo demás, son elegidos por un porcentaje, más que nimio, de todo el censo colegial de sus respectivos colegios) y que en un porcentaje muy elevado hablan y deciden por el resto de colegiados sin que tengamos participación y democracia real en nuestro propio colegio - salvo en las elecciones -.)

by ramonpalau

Divendres, Octubre 11th, 2013

El Consell ostenta la representació institucional dels col·legis catalans (que al mateix temps representen el seus respectius col·legiats) davant de tercers. Tanmateix aglutina els interessos, inquietuts, etc. de l'advocacia catalana, que transmeten els Degans als plens corresponents. I per a qui subscriu, compleix una funció homogenitzadora fonamental en matèries de deontologia, formació, normalització lingüística, etc. És a dir: marca als col·legis catalans les pautes i línies directrius que s'han de seguir.

by ramonpalau

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Ep! No oblidem la lloable tasca de representació que fa davant les restants institucions de l'administració de l'estat i de la comunitat autònoma de Catalunya. No oblidem tampoc la tasca que porta a terme en matèria de formació inicial i continuada, que és necessària i fonamental per a l'exercici de la professió. I tampoc la defensa contra l'instrusisme o contra la ingerència dels poders en l'exercici de la nostra professió. Recordeu les mobilitzacions que el Consell va impulsa contra la Llei de taxes, o els recursos contenciosos administratius que ha interposat (també contra aquesta llei, precisament)

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimarts, Octubre 15th, 2013

La teoria està bé, però no tenim aquesta sensació a la pràctica. L´intrusisme ha existit sempre i està creixent i la independència del poder polític (sigui del color que sigui ) brilla per la seva absència. El CGAE també ha impulsat accions contra la Llei de taxes i ha interposat recurs. En aquest sentit, com sempre, van actuar més ràpidament alguns Advocats anònims, com F.Valero que va presentar més de 170.000 signatures contra la Llei de taxes, obtingudes en 2 mesos de campanya "on line" que els òrgans que diuen representar l´Advocacia.

by ramonpalau

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Doncs ara més que mai és quan hem d'estar units i fer front a tota aquesta problemàtica: estar units per lluitar contra la Llei de taxes, contra l'instrusisme, contra la Llei de serveis professionals...contra totes les ingerències i perturbacions que perjudiquin l'exercici de la nostra professió. I la millor form-ma de fer-ho és units, insisteixo, comandats i aglutinats per aquest organ representatiu que és el Consell. O potser creieu que cada col·legi podria mantenir sol i per separat la defensa contra aquestes agressions? No donarien abast! Semblaria una olla de grills, amb criteris disparts i malentesos!!!

by ramonpalau

Dimecres, Octubre 16th, 2013

M'agradaria destacar que el Consell ha creat la comissió de drets humans, cosa que denota una especial sensibilitat d'aquesta institució per aquest tema. No només està per fer una defensa coorporativa dels interesos dels advocats catalans i la representació institucional de l'advocacia catalana, sinó que, com a corporació de dret públic, compleix una funció social capital. Això està molt bé, i és d'agraïr que, per fi, el Consell hagi pres una iniciativa que va més enllà de les seves funcions típiques. Desitjo que aquest comisió funcioni com ha de funcionar. De moment, sembla que s'estan potenciant enormement les oficines d'intermediació hipotecària. Em sembla una gran iniciativa. Això fa que em senti orgullós de ser un advocat català integrat a una institució com el Consell. BRA-VO!!!

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 16th, 2013

El " Bravo" ho hem de dir els que no formem part del CICAC i de moment no ho podem donar .

by ramonpalau

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Doncs ja direu per quins motius creieu que el Consell, els col·legis i les persones que formen part d'aquestes institucions no es mereixen un rotund i sonat aplaudiment. Penseu que als Degans i Diputats no els mou un altres motiu que la filantripia, les ganes de treballar pels altres. Ni ha ha cap altre interés ni motiu crematístic. No us podeu imaginar les hores i hores i hores que s'han d'invertir, sense cobrar res a canvi: reunions de junta, reunions al Consell (de comissions, ple de Degans, etc.), reunions amb representants de les administracions, d'altres institucions i coorporacions, etc. I insisteixo, sense esperar res a canvi. Per pura filantripia i amor pels demés. No us podeu imaginar la quantitat d'actes, activitats, etc. als que han d'assistir els nostres representants. Us en farieu creus. L'únic però és que al Consell i als col·legis els manquen els canals adequats de difusió de les coses que es fan. Perquè insisteixo, tot és una mica casolà i amb un pressupost molt baix. No hi ha un gabinet de premsa o comunicació professional que divulgui aquesta gran tasca. És l'únic pro. Però pel demés, qui si no us representarà als companys davant l'administració, quan hi ha una incidència als jutjats o a la comissaria? Quaaaaaaantes vegades he hagut de veure el meu Degà sortint per cames, deixant la seva família, a qualsevol hora, per donar emparement i protecció a un company que li ho ha demanat. El meu Degà no té hores per a la seva família, però si per als companys i al seu col·legi. I tot per pura filantropia.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Puede que sea una experiencia personal, pero si realmente te mezclas con los Abogados, compartes con ellos una defensa de décadas en una temática determinada y les conoces- al menos en el ICAB la inmensa mayoría te dirá- : siempre estamos solos y es la pura verdad guste o no. Ante los Juzgados, Comisarías, Administración siempre nos las hemos apañado solos y ya nos hemos acostumbrado. Seguid aplaudiéndoos todo lo que queráis pero serán vuestros aplausos y pocos más.

by JOSEP MEDINA PADIAL, COL.LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS Nº 1392

Dijous, Octubre 17th, 2013

Es muy necesario que los abogados/as expresen a sus órganos de gobierno esas vivencias y soledades que vivimos, pues si no es imposible defenderlos, no es suficiente comentárselo a los compañeros de la guardia o del café en un día de juicio, hay que hacérselo llegar a los compañeros que están en las juntas de gobierno y exigirles respuestas a esas cuestiones. Creo que a veces deseamos que las cosas se arreglen sin aportar primero las quejas, formalmente bien hechas, y después sin tampoco aportar las posibles soluciones. Y desde luego si el colegio no da respuesta a eso elevarlo al Consell que desde luego y en último término representa a toda la abogacía catalana

by Mª José Bertomeu, 1775 ICAT

Divendres, Octubre 18th, 2013

Cadascun del comentaris que incorporem són l'experiència personal dels que l'escriuent. I per tant us faré particips de la meva: Com advocat del Torn d'Ofici no he tingut gens fàcil l'exercici de la meva professió i comparteixo ànims i desànims. Com a Mediador les espectatives encara han estat pitxor i de vegades he de reconeixer que era un de tants advocats que criticava als de "d'Alt", com alguns de vosaltres esteu fent, fins que vaig decidir que estar a casa i criticar no serveix de res i que si vols que les coses canviin t'has de moure. En definitiva un grup de crítics vam començar a possar la banya, a mourens, a participar, a demanar el vot i ara en formo part de manera molt minsa del CICAC i m'he adonat que sempre n'había format part. Ara no critico, ara busco solucions, ara no sols trevallo per mi, trevallo per tots. Cal que millorem, cal que participem, i como més units estem millor ho podrem fer. No vull aplaudiments, vull que els companys amb els que compartiré la guardia, aquest mes o el proper, o el vinent sàpiguen que tots junts podem fer arribar la nostra veu.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Tots i cadascun dels comentaris són personals i per no trencar la línea us donaré la meva apreciació personal: Jo també estic al Torn d'Ofici i he patit totes les situacions possibles e impossibles i reconec que a peu de passadís fins i tot he criticat als de dalt, fins que em vaig adonar que cadascun de nosaltres poder fer coses pel canvi. Si no t'agrada alguna cosa fes que canvii i així jo mateix i uns quants companys vam ficar la banya i vam començar a participar de les Comissions, a colaborar en els actes, a trevallar pels companys i això ens va portar a participar en les eleccions. Ara formo part de la Junta d'un Col·legi dels 14 que hi ha a Catalunya i formo una part molt minsa del CICAC, ara trevallo per tots els meus companys i ja no critico sino que busco solucions. No busco aplaudiments, ni reconeixements, busco solucions i segueixo compartint tertulia amb els companys amb qui coincideixo a les guàrdies del Torn d'ofici, encaixo crítiques constructives i destructives i continuaré trevallant per portar la veu de tots on correspongui. La teva veu està sent escoltada, et convido a aportar solucions i a participar dels órgans que et representen. Junts tenim molta més força.

by jaume torrent ICAFI 274

Diumenge, Octubre 20th, 2013

No estic d'acord en que no existeixi gabinet de premsa al Consell. De fet cada vegada es més important la presencia del Consell en els mitjans de comunicació i la seva voluntat d'incidir en la defensa dels col-legis i l'advocacia catalana. Una prova son aquests Blogs, on tothom està expressant lliurement les seves opinions, que han de servir per que es preguin determinacions en defensa de la professió. Per això es important que totes les veus crítiques participeu i us feu sentir.

by ramonpalau

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Totalment d'acord amb aquests dos últims comentaris. Algú havia d'organitzar aquests blogs, cosa complicada, que serviran per canalitzar el vostre parer, les vostres queixes, les vostres crítiques i observacions, etc. Darrera d'aquesta organització hi ha companys que són diputats del col·legis, que s'han integrat a una Comissió creada i organitzada pel Consell (molts ànims per a tots ells), que estan dedicant hores i més hores de forma desinteressada i no retribuida perquè això funcioni, quedin recollides les vostres opinions, siguin traslladades i debatudes i, a la postra, us sentiu emparats, que per això està el Consell i els Col·legis.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Aunque seamos más que proactivos y hayamos buscado y encontrado soluciones( que ningún Colegio de Abogados había ni planteado antes) unos organismos como los Colegios, tan herméticamente cerrados, ( con mera apariencia externa de democracia, por la existencia de unas elecciones, o de unas comisiones colegiales ) dónde ni siquiera contamos con un aula gratuita ( sufragada, más que sobradamente, por cada uno de nosotros con las cuotas que hemos pagado durante décadas) a fin de reunirnos con otros colegas ( interesados igualmente de verdad en que mejoren las cosas) para exponer nuestros estudios o ideas, muy difícil me parece cualquier avance. Yo solicité en mi Colegio por escrito, en varias ocasiones, la creación del aula gratuita y no obtuve ninguna respuesta. Realicé un estudio en favor del colectivo de Abogados del T.O y no se me dejó expresarme en una sesión informativa del T.O en 2.011, ( siendo una persona de exquisito trato y elegancia) hice una queja al respecto contra el Diputado que me privó de la libertad de expresión al Decano y no pasó absolutamente nada. Al final tuve que ponerme en contacto con cada Decano de España, enviarles mi estudio, así como al Presidente de Colegio de Procuradores de España y Cataluña, Asociación de Peritos y Presidente de la Abogacía Española. Me contestaron antes Decanos que no me conocían ( Vizcaya, Baleares...) que los de Cataluña, de los que no obtuve respuesta alguna. Finalmente, parte de mis alegaciones fueron aceptadas por el ICAB después de 2 años desde que intenté exponerlas en la sesión informativa del Turno de Oficio, anteriormente referida. Tenéis que dar un giro de 180º y adaptaros a los nuevos tiempos. En EEUU, no interesa si eres de una comisión, quién eres y cuáles son tus apellidos, simplemente si vales te abren la puerta de par en par porque lo que interesa a la sociedad norteamericana es progresar económicamente- y aunque sólo sea desde el punto de vista de lo que puedes aportar y lo que puede suponer a nivel monetario- te escuchan, acogen y te fichan.

by Guillem, ICAB, 18782

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Quines creus que han de ser les funcions del Consell de l’Advocacia Catalana?. Entenc que cal disoldre el CICAC, ens costa diners a tots els advocats, es dedica a pronunciar-se politicament ("el dret a decidir") quan no pot ni deu situar-se politicament ... una institucio inutil: si no existis no pasaria ben res... be si ens estalviariem diners.

by ramonpalau

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Disenteixo obertament de les opinions que consideren que el CICAC ha de desaparèixer i que s'ha de reduir el número de col·legis. Per no incòrrer en un règim anàrquic, crec que ha d'haver un òrgan rector que, com a mínim, tingui funcions reglamentadora de la nostra professió (cosa que contribueix a dignificar-la), de control deontològic i de formació. Qui si no controlarà el comportament contrari a la més elemental ètica? Qui si no reglamenta l'exercici de la professió? Qui si no organitza la formació, super necessària per defensar els clients de forma correcta? I tot per fer una professió més digna, més respectada: es tracta d'evitar que la societat es formi una opinió distorsionada, erronia, equívoca de la professió d'advocat. I això només ho pot fer el Consell i els col·legis. No val l'anarquia. En absolut!

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Aquí no se habla de anarquía se habla de transformar el CICAC y los Colegios para que haya una democracia real. ¿ Es normal que se conteste a toda la encuesta del CICAC por tan sólo 10 ó 15 Abogados, sin contar con las respuestas dadas, posiblemente, por los propios administradores de los foros o miembros del CICAC? Esto lo dice todo. No tergiversemos el tema y lo que no se ha dicho. Creo que TENEMOS DERECHO A DECIDIR QUÉ ABOGADOS, POR HABERSE INVOLUCRADO DE VERDAD DURANTE AÑOS EN DEFENSA DE LOS PROPIOS COLEGAS, CON ESTUDIOS O ACCIONES CONCRETAS, EN DIFERENTES TEMÁTICAS, DEBERÍAN OCUPAR LOS CARGOS DEL CICAC. Mientras no sé dé este giro y una apertura de mente y formas, acorde con los tiempos y con otros países avanzados de verdad, seguiremos teniendo la impresión de que el CICAC es un club de 14 Decanos que no nos representan y que han sido elegidos por un porcentaje más que nimio en cada Colegio de Abogados en unas elecciones en las que casi nadie vota. Remarco: la formación hoy en día se puede adquirir por otros medios y los actos sociales pueden perfectamente suprimirse. Mientras no se entienda ésto el fracaso de la institución colegial y del CICAC continuará o se llegará a proponer su disolución. No estamos para gastos superfluos o instituciones que no sirven o no aportan o hacen lo que debieran.

by Guillem, ICAb, 18782

Dijous, Octubre 24th, 2013

Realment haig de dir que l'argument de la pervivencia del CICAC per la necessitat "un òrgan rector que, com a mínim, tingui funcions reglamentadora de la nostra professió (cosa que contribueix a dignificar-la), de control deontològic i de formació" cau pel seu propi pes. El CICAC fa quatre dies que existeix i sense ell la professio existia, tenia una regulació, es vetllava per les qüestions deontologiques, els advocats es formaven,.... A veure: el CICAC es un invent que no fa mes que encarir, complicar, si l'objecte fos evitar l'anarquia existiria el CICAG -Consell I C d'Adovats de Girona- el CICAB -Consell I C d'Advocats de Barcelona, etc. Afirmar "el CICAC o l'anarquia" es demagogic, sigui dit amb tots els respectes.

by ramonpalau

Dijous, Octubre 24th, 2013

Crec que abans d'emetre cap opinió cal informar-se degudament. El CICA no "fa quadre dies que existeix". Informa't bé abans d'emetre la teva opinió, amb tots els respectes. Tampoc es planteja escollir entre "CICAC o l'anarquia", tal com tu afirmes. Tergiverses l'opinió de forma demagògica. En qualsevol cas, a tots els nivells, des de la comunitat de veïns fins a organitzacions més complexes, com l'estat, la comunitat autònoma, etc., és necessari un òrgan de representació i homogenització, per tal d'evitar disparitats interpretatives, normatives, executives, etc. El CICAC precisament compleix amb escreix i satisfactòriament aquestes funcions: aglutina els diferents parers dels col·legis a través dels seus degans, que es reuneixen periòdicament als plens; representa unitàriament l'advocacia catalana erga omnes (dins del territori de la nostra comunitat, a l'estat, a nivell internacional), unifica, homogenitza, etc.

by ramonpalau

Dijous, Octubre 24th, 2013

Qui si no vetlla i ens defensa contra les ingerències dels poders públics? Saps quans recursos ha interposat el CICAC contra disposicions legals o reglamentàries perjudicials a la nostra professió? No? Cal documentar-nos!!

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

OTRO EJEMPLO DE QUE LOS COLEGIOS NECESITAN UN CAMBIO RADICAL INMEDIATO: Se está celebrando en el ICAB el que ha sido mal llamado de 1er (???)Congreso del T.O ( han habido otros: Gijón 2.009, Córdoba 2.011, así como otros eventos que enumero a continuación) : 1º)EL PLANTEAMIENTO DEL CONGRESO Y LAS PONENCIAS NO HAN DEJADO DE SER UNA REITERACIÓN DE LOS TEMAS TANTAS VECES TRATADOS (CON EMISIÓN DE CONCLUSIONES ) por el "Observatorio sobre la Justicia Gratuita en España" (2.006)- con sus informes anuales de propuestas sugerencias y recomendaciones a las Administraciones Públicas y Colegios de Abogados-, sometidos a un "Comité de expertos independientes" ( que nunca hemos sabido en base a qué criterios y por quiénes eran elegidos), o en las "IV Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Pamplona( 2.010)", " X Congreso Nacional de la Abogacía" o en tantos pronunciamientos del "Consejo General de la Abogacía" en apoyo de las protestas y reivindicaciones de los Abogados del TO ante los reiterados retrasos o impagos ( 2.011). 2º)SE HA REPETIDO EL PATRÓN ANTICUADO EN LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO:¿ Por qué no se ha dejado elegir a los ponentes por los Abogados adscritos al T.O entre Letrados que han realizado- a lo largo de años o décadas- acciones en pro del colectivo con valentía, decisión y mucho sacrificio personal y profesional? , ¿ Por qué hemos de escuchar a los mismos de siempre sabiendo lo que nos van a decir?, ¿ La exposición de las comunicaciones se tenía que realizar en 5m? ¿ Por qué hay que ceder los derechos de propiedad intelectual de las comunicaciones cuando según a quién se les respeta y así debería ser para todos los Ltdos. sin distinción? ¿ Quién forma parte del Comité Científico (aludido) porqué y quién lo decide? . 3º) Y COMO SIEMPRE : ¿APARTE DE LAS CONCLUSIONES OBVIAS ( a las que se ha llegado tantas veces) QUÉ ACCIONES EFECTIVAS, INMEDIATAS Y PRÁCTICAS VAN A LLEVARSE A CABO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS O MESES CON ESTUDIO DE ESTRATEGIAS Y CALENDARIO EN MANO?. Mientras sigamos así seguiremos sin creer en los Colegios, CICAC... y desde luego no nos sentiremos nada representados considerando a las instituciones desfasadas e inútiles

by magdalena perez beneroso; granollers; 1042

Divendres, Octubre 25th, 2013

El CICAC ha de seguir teniendo la función básica que ha tenido hasta ahora: representar a todos los abogados de Catalunya ante las instituciones públicas, defenderlos y velar para que sus derechos e intereses no sean anulados en función del partido político que esté en el poder. El problema es que a pesar que realiza dicha función, los abogados de Catalunya no están suficientemente informados, creando esa sensación de 'soledad' que se ha expuesto en los anteriores comentarios y que ni los Colegios ni el CICAC realizan una función en defensa de los intereses de los Colegiados. Es importante que tanto los Colegios de forma individual, como el CICAC tengan un sistema de información ágil y directo hacia los colegiados. Parece mentira que estando en una época en la que las nuevas tecnologías están al orden del día, sea tan difícil poder articular una red de información inmediata. Con ello, se conseguiría que todos los compañeros tuviesen como mínimo la sensación que los Colegios y el CICAC están trabajando por y para ellos. Por otro lado, y al hilo de algunos comentarios respecto de las Juntas de Gobierno y de los Decanos que forman parte del CICAC, y en concreto sobre como son elegidos no puedo por más que decir que por desgracia FORMAMOS PARTE DE UN COLECTIVO QUE SI BIEN DEFENDEMOS LOS INTERESES DE LOS DEMÁS SOMOS INCAPACES DE PARTICIPAR A FIN DE DEFENDER NUESTO PROPIOS INTERESES. Prueba de ello son muchas de las elecciones en las que no hay candidaturas alternativas; la no participación en las comisiones o grupos que se crean e incluso la no participación en actividades ya sean formativas ya sean lúdicas que se organizan en muchos de los colegios. Es por ello, que es muy fácil criticar a los que, formando parte de las juntas de gobierno, trabajan por y para sus colegiados dedicando tiempo en detrimento de su vida personal y profesional. Todos somos el Colegio y por tanto el CICAC y para ello se debería conseguir que todos los colegiados tengan acceso directo a sus Juntas de Gobierno a fin de que el CICAC a través de los Decanos pueda tener conocimiento directo de los problemas reales que preocupan a sus colegiados así como se debería conseguir hacer mucho mas cercanos a los Colegios y al CICAC.

by Ana María Velasco ICATER 1296

Diumenge, Octubre 27th, 2013

Desde el meu punt de vista les funcions del CICIA han de ser com fins ara, les de asumir la representació de tots els col·legis d' advocats de Catalunya i tal i com ja han apuntat alguns dels meus companys amb anterioritat, s'hauria d'incidir especialment de cara al futur ,en formentar molt més el gabinent de comunicació per no sols donar-se a coneèixer més a la la ciutadanía, sino als propis advocats, per aconseguir convence'ls que en la unió està la força i que és necessari que aquest Consell segueixi existint.

by pedro martin gonzalez, C.A. Sabadell, nº 1326

Dimarts, Octubre 29th, 2013

En los comentarios anteriores se incide en que la misión de los colegios, consell y consejos está relacionada con la promoción y defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Estoy de acuerdo. Pero no puedo estarlo con lo que considero un exceso de atribuciones al proclamar que se adhieren al "derecho a decidir". Entiendo que esto forma parte de la conciencia individual de cada colegiado y nadie tiene derecho a opinar por el colectivo. Siento como si en un tema personal hay quien se ha arrogado el derecho de votar por mí. Debería prohibirse expresamente la adhesión de los directivos en nombre del colectivo a temas que forman parte de la conciencia individual y que en ningún caso sobrepasen los temas profesionales.

by Anònim

Dimecres, Octubre 30th, 2013

Absolutamente de acuerdo con el comentario anterior. El que quiera dedicarse a la política que se afilie a un partido político, pero que no opine por otros ni por los apolíticos y sinó que lo hagan con sus nombres y apellidos. Desde los Colegios, el CICAC y sus revistas colegiales neutralidad absoluta.

by Simeó Miquel Roé. Lleida. 231

Dijous, Octubre 31st, 2013

Crec que és essencial delimitar les funcions específiques del Consell per poder valorar-lo i també per decidir la seva organització i funcionament. Hi ha unes funcions representatives i de coordinació dels col·legis catalans que son bàsiques, però que difícilment justificarien una estructura i un pressupost com el que actualment te el Consell. Sembla clar que la representació l'assumeix només en allò que és comú a l'advocacia catalana i en l'àmbit general català, ja que en cada àmbit concret son els col·legis els que ostenten la representació dels advocats. Per tant, aquestes funcions son importants però relativament senzilles. Al costat d'aquestes funcions n'hi ha d'altres, algunes atribuïdes per llei (no gaires) i d'altres que poden decidir els mateixos col·legis per millorar-ne la prestació. Però hauria de ser indispensable que cada una d'aquestes funcions fos explícita, ben delimitada, i amb una traducció pressupostària concreta. I que quan s'assumeixi alguna nova funció que els col·legis també tenen assumida, no s'incorri en duplicitat, sinó que s'organitzi de manera unitària. En aquest context, el Consell pot ser una eina molt eficaç per millorar els serves als col·legiats tant a nivell de qualitat com del seu cost econòmic.

by ramonpalau

Dijous, Octubre 31st, 2013

Ens hem aturat a pensar que potser el problema és que no treiem suc i rendiment a les institucions que tenim al nostre abast? Allò de si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya anirà a Mahoma? Potser seria el col·legiat qui s'hauria d'aprobar més al Col·legi per exprimir més els recursos que ofereix i que les TIC no ens poden oferir: formació presencial, biblioteca, etc.

by Jaume Torrent 274 ICAFI

Dijous, Octubre 31st, 2013

Tinc la impressió que la major part de les opinions provenen de Barcelona, ja que la importància del CICAC, és molt més visible des de els Col.legis petits que des de la gran ciutat. I penso que sobre tot en el tema de formació i serveis als col.legiats cobreix una funció essencial. No se si aquests que el desprecien olímpicament s'han adonat que tan sols amb la utilització de les Bases de Dades de Tirant a la que tenen accés gratuït tots els Col.legiats catalans,des de les web del CICAC i dels propies Col-legis, gracies a un contracte subscrit pel CICAC, ja tenen amortitzada una bona part de la seva quota col.legial. La formació per Videoestreaming igualment es coordina des de el departament de formació del CICAC. Això son dos mostres, hi han moltes més que espero algú vagi explicant. Es cert que es pot i s'ha de millorar, però aquesta ha de ser la funció d'aquest blog, despertar la critica, crear polèmica i detectar quines coses cal corregir, millorar o començar a fer.

by Marta Sintes ICAB 17.505

Dimarts, Novembre 5th, 2013

Crec que la dita base de dades no s´utilitza gaire, perque d´altres són mólt millors. Obrim els ulls els veritables problemes i no desviem el " quid " de la cuestió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×