Blog 6A – 1: Consell i Consejo

Tenint en compte que la majoria de les competències en temes judicials estan transferides, creus que els col·legis catalans han de duplicar les aportacions al Consell i al Consejo?

18 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimarts, Octubre 8th, 2013

Crec que no. En tots cas el Consell com a tal, hauria de representar amb la seva totalitat de vots i col.legiats a l'advocacia catalana en el Consejo General de Madrid.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Sí. No es en absoluto incompatible sinó que es una riqueza cualquier tipo de aportación que se haga tanto al CICAC como al CGAE porque los puntos de vista aunque, no siempre puedan coincidir, pueden dar lugar a nuevos planteamientos y soluciones. Apertura,originalidad y acción efectiva es lo que verdaderamente falta. Lo importante es que los colegiados sientan que su propio Colegio les representa de verdad y que no es una institución absolutamente inútil, politizada,y el " club cerrado de unos cuantos ( que copan la escuela de práctica jurídica, las directrices de la Revista colegial y deciden todo )" dando externamente una imagen de democracia con la existencia de unas comisiones colegiales. Si fallan los colegios, no podemos esperar nada del CICAC ni del CGAE ( suma de los Decanos de cada Colegio que, por lo demás, son elegidos por un porcentaje, más que nimio de todo el censo colegial de sus respectivos colegios, y que en un porcentaje muy elevado hablan y deciden por el resto de colegiados sin que tengamos participación y democracia real en nuestro propio colegio - salvo en las elecciones -.)

by Ramon Ignasi Palau de la Nogal, col·legiat 1489

Divendres, Octubre 11th, 2013

Crec que es tracta que el company es trobi com a casa vulgo dixit, emparat, protegit, integrat. I aquesta protecció al meu parer només es troba en relacions de proximitat. Quan més proper (i si pot ser petit i agermanat) sigui el col·legi, millor. El problema és quan quedem diluïts, anònims en grans estructures llunyanes. Em sento a gust en el meu Col·legi, molt. Em fa il·lusió pujar de tant en tant i saludar els companys (als qui considero els meus segons germans), al personal administratiu, al bibliotecari. Ítem més: quan més petit i agermanat és un col·legi millor es gestionen els serveis, es dóna una atenció més personalitzada i amable al company, etc. Això és un plus de qualitat que no poden oferir grans estructures. Evidentment, el CICAC és necessari, en l'àmbit de les seves comptetències pròpies, perquè aglutina els interessos, inquietuts, inputs, feelings de tots els col·legis catalans. És precisament al Consell on es posa a la taula i debat tot allò que a cada un dels col·legis catalans preocupa. I el Consell és absolutament necessari per coordinar les accions dels col·legis, sobretot en temes de formació, deontologia, etc.

by Ramon Ignasi Palau de la Nogal, col·legiat 1489

Divendres, Octubre 11th, 2013

Si la majoria de competències en matèria de justícia estan tranferides a les comunitats autònomes...quin sentit té realment el Consejo???? Crec que quantes més estructures es crein pitjor. Passa igual que amb l'administració, configurada a base de diferents estratificacions sobreposades (Ajuntaments, Consells Comarcals, diputacions -aquestes encara funcionen prou bé-, bagueries, autonomies, estat central, etc.), i m'he reservat fer menció a la administració institucional. Al final, l'administrat o interessat ja no sap a qui adreçar-se ni quines competències té cada un dels estrats. I crec que això també passa a nivell d'advocacia. Quines competències té el Consejo? A la postra, fa pràcticament la mateixa funció que el Consell. Quint sentit té doncs el Consejo. I si s'han traspassat competències, quina proximitat té el Consejo amb els problemes de l'administració de justícia catalana???? S'ha de suprimir el Consejo? A sobre, crec que no ha estat prou alerta (ens han ficat gols per l'escaire) i no ha reaccionat degudament davant iniciatives, avantprojectes, projectes, lleis, reglaments, decrets de l'estat central, verbi gratia la Llei de serves professionals, la Llei de taxes, per posar només dos exemples. Quina mena de representació és aquesta???

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Divendres, Octubre 11th, 2013

Doncs la inmensa majoria tampoc es sent representada pel CICAC. Per exemple: 3 retalladles del T.O amb unes " negociacions" amb el "departament de justicia" més que criticables- i això ha afectat a més de 6.000 Advocats de tot Catalunya- sense comptar que sempre han hagut retards injustificats i vergonyosos en els pagaments, i aixó que els últims 21 anys han sigut de prosperitat económica. Ni tan sols s´han plantejat les conseqüències en la vida personal i professional de tants Lletrats que s ´han vist obligats a deixar l´advocacia. No tots tenen patrimoni familiar, ni pertanyen a certs cercles o grups de pressió que faciliten mólt l´excercici profesional. Això no té perdó.

by ramonpalau

Divendres, Octubre 11th, 2013

Ho sento però no estic pas d'acord amb amb aquest últim comentari. Crec que no tenim dret a queixar-nos pel que fa a la puntualitat en el pagament i les quantiats que rebem. A altres comunitats com Madrid i València, segons tinc entés, triguen fins i tot un any en cobrar. Insiteixo, no ens podem queixar. A més, el pagament no depén del CICAC, què més voldríem. Depén de la Conselleria d'Economia i Finances, que és la que gestiona els pagaments.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Divendres, Octubre 11th, 2013

Potser es que altres hem treballat per esbrinar que ha passat realment i portem mólts anys de debó al costat dels nostres companys de forma anònima i hem fet més pel T.O que totes les Juntes de Govern dels Col.legis de tot l´Estat per generacions. Per altre banda no em serveix per res que quan convé ens comparem amb la resta de l´ Estat i quan no convé ni cas.

by Albert Conesa Granollers 1167

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Disculpeu, però ens consta per les notícies en premsa que el Consell ha interposat recursos contenciosos contra les Resolucions de Justícia dels darrers anys que retallaven les retribucions, recursos que estan encara pendents de sentència.

by ramonpalau

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Totalment d'acord amb aquest últim comentari. El que succeeix és que la gent no està al corrent de la gran tasca que fa l'organ representatiu dels col·legis catalan, a nivell representatiu, de formació, deontologia, defensa de la instució davant les ingerències dels poders, etc. Crec que seria positiu impulsar una comisió de comunicació que divulgués la tasca que fa l'entitat, que no és poca. D'aquesta manera se li dóna la transparència que mereix. Molts col·legis han creat comisions de comunicació per tal de posar el col·legiat al corrent del que passa en el dia a dia. La comunicació abarca des de qüestions lúdiques, socials, fins a difusió normativa. I per suposat, d'explicació del que fa o deixa de fer la seva Junta i, per extensió, el Consell o el Consejo.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Si se falla en las " negociaciones ", en adelantarse a las situaciones obvias, en la estrategia, en los objetivos planificados... la interposición de Recursos es la única alternativa, pero las consecuencias las estamos pagando los Ltdos desde el primer día- y hasta que se resuelvan pueden pasar años-. Los 2 últimos comentarios parecen más propios de Juntas de Gobierno o del CICAC que de la opinión que tenemos la inmensa mayoría de Abogados.

by Mª José Bertomeu, 1775 ICAT

Divendres, Octubre 18th, 2013

Estem vivint temps difícils i convulsos per tots i és obvia la manca de confiança de la ciutadania o professionals en els seus òrgans representatius. Els errors del passat o del present, la situació econòmica que estem vivint, els canvis legislatius i demés entrebancs que ens venen, etc ens han de servir per millorar, reinventar-nos i reivindicar-nos. Junts podem fer més i millor que sols i desencoratjats i aquí és on cal que un òrgan com el Consell o cadascun del Col•legis Professionals tenen i tindran un paper clau. Entenc tots i cadascun dels comentaris, però quan tot trontolla no és convenient tirar la tovallola i caure en el victimisme. Cal que lluitem i cal que ho fem junts i si no ens agrada el que veiem cal que participem més activament, en les comissions dels nostres Col•legis, en les Assemblees, en els processos democràtics en tots allò que puguem. Si la inmensa majoria dels advocats ho fes, tots seriem el Col·legi, tots seriem el Consell.

by Joan R. Puig Pellicer 257 ICAFI

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Les opartancions a aquest bloc estan derivant cap a d'altres qüestions que res tene a veure amb el seu objectiu. El que aquí s'ha de debatre és si cal que pageum dues vegades pel mateix, és a dir, si tenim comptències transferides i per tant, per exemple, en deontologia, avui per avui (ja veurem demà amb la llei de Serveis i Col·legis professionals) el CICAC te competència plena, perquè hem de pagar al CGAE pel mateix? La llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals en el seu art. 70 diu que la relació que han de tenir els consells és la de col·laboració i cooperació voluntària, per tant, el CICAC, s'haura de reunir amb el CGAE i establir i convenir com ha de ser la col·laboració i cooperació entre ambdues institucions i, un cop establert, decidir quina ha de ser l'aportació dels col·legiats catalans al CGAE

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Aunque seamos más que proactivos y hayamos buscado y encontrado soluciones( que ningún Colegio de Abogados había ni planteado antes) unos organismos como los Colegios, tan herméticamente cerrados, ( con mera apariencia externa de democracia, por la existencia de unas elecciones, o de unas comisiones colegiales ) dónde ni siquiera contamos con un aula gratuita ( sufragada, más que sobradamente, por cada uno de nosotros con las cuotas que hemos pagado durante décadas) a fin de reunirnos con otros colegas ( interesados igualmente de verdad en que mejoren las cosas) para exponer nuestros estudios o ideas, muy difícil me parece cualquier avance. Yo solicité en mi Colegio por escrito, en varias ocasiones, la creación del aula gratuita y no obtuve ninguna respuesta. Realicé un estudio en favor del colectivo de Abogados del T.O y no se me dejó expresarme en una sesión informativa del T.O en 2.011, ( siendo una persona de exquisito trato y elegancia) hice una queja al respecto contra el Diputado que me privó de la libertad de expresión al Decano y no pasó absolutamente nada. Al final tuve que ponerme en contacto con cada Decano de España, enviarles mi estudio, así como al Presidente de Colegio de Procuradores de España y Cataluña, Asociación de Peritos y Presidente de la Abogacía Española. Me contestaron antes Decanos que no me conocían ( Vizcaya, Baleares...) que los de Cataluña, de los que no obtuve respuesta alguna. Finalmente, parte de mis alegaciones fueron aceptadas por el ICAB después de 2 años desde que intenté exponerlas en la sesión informativa del Turno de Oficio, anteriormente referida. Tenéis que dar un giro de 180º y adaptaros a los nuevos tiempos. En EEUU, no interesa si eres de una comisión, quién eres y cuáles son tus apellidos, simplemente si vales te abren la puerta de par en par porque lo que interesa a la sociedad norteamericana es progresar económicamente- y aunque sólo sea desde el punto de vista de lo que puedes aportar y lo que puede suponer a nivel monetario- te escuchan, acogen y te fichan.

by JOSE GUTIERREZ ROSELLO, COLEGIO DE BARCELONA, COLEGIADO 21.383

Dijous, Octubre 24th, 2013

Pienso firmemente que el Consell debería ser totalmente abolido, es un órgano que tuvo su finalidad de control cuando teníamos que salir de la Provincia a defender un caso y tenían que "habilitarnos".Actualmente tendría que existir de forma eficaz y asumiendo las funciones del Consell, el Consejo General de la Abogacía, que deberia recoger y defender las reivindicaciones de los Colegios Profesionales de todo el territorio nacional, todo lo demás es politiqueo y duplicar órganos con el consiguiente despilfarro económico. ¿ O acaso la Abogacía catalana con respecto al ejercicio profesional tiene problemas diferentes de la Abogacía de Madrid?. Todos nuestros compañeros estén donde estén tienen los mismos problemas. Si somos un caso especial me gustaría saber ¿ En qué somos especiales?

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

OTRO EJEMPLO DE QUE LOS COLEGIOS NECESITAN UN CAMBIO RADICAL INMEDIATO: Se está celebrando en el ICAB el que ha sido mal llamado de 1er (???)Congreso del T.O ( han habido otros: Gijón 2.009, Córdoba 2.011, así como otros eventos que enumero a continuación) : 1º)EL PLANTEAMIENTO DEL CONGRESO Y LAS PONENCIAS NO HAN DEJADO DE SER UNA REITERACIÓN DE LOS TEMAS TANTAS VECES TRATADOS (CON EMISIÓN DE CONCLUSIONES ) por el "Observatorio sobre la Justicia Gratuita en España" (2.006)- con sus informes anuales de propuestas sugerencias y recomendaciones a las Administraciones Públicas y Colegios de Abogados-, sometidos a un "Comité de expertos independientes" ( que nunca hemos sabido en base a qué criterios y por quiénes eran elegidos), o en las "IV Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Pamplona( 2.010)", " X Congreso Nacional de la Abogacía" o en tantos pronunciamientos del "Consejo General de la Abogacía" en apoyo de las protestas y reivindicaciones de los Abogados del TO ante los reiterados retrasos o impagos ( 2.011). 2º)SE HA REPETIDO EL PATRÓN ANTICUADO EN LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO:¿ Por qué no se ha dejado elegir a los ponentes por los Abogados adscritos al T.O entre Letrados que han realizado- a lo largo de años o décadas- acciones en pro del colectivo con valentía, decisión y mucho sacrificio personal y profesional? , ¿ Por qué hemos de escuchar a los mismos de siempre sabiendo lo que nos van a decir?, ¿ La exposición de las comunicaciones se tenía que realizar en 5m? ¿ Por qué hay que ceder los derechos de propiedad intelectual de las comunicaciones cuando según a quién se les respeta y así debería ser para todos los Ltdos. sin distinción? ¿ Quién forma parte del Comité Científico (aludido) porqué y quién lo ha decide? . 3º) Y COMO SIEMPRE : ¿APARTE DE LAS CONCLUSIONES OBVIAS ( a las que se ha llegado tantas veces) QUÉ ACCIONES EFECTIVAS, INMEDIATAS Y PRÁCTICAS VAN A LLEVARSE A CABO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS O MESES CON ESTUDIO DE ESTRATEGIAS Y CALENDARIO EN MANO?. Mientras sigamos así seguiremos sin creer en los Colegios, CICAC... y desde luego no nos sentiremos nada representados considerando a las instituciones desfasadas e inútiles.

by magdalena perez beneroso; granollers; 1042

Divendres, Octubre 25th, 2013

en contestación al tema planteado: duplicidad de aportaciones por parte de los Colegios de Abogados de Catalunya por tener que estar en el CGA y CICAC, y de algunos comentarios publicados, todo el mundo da por hecho que las aportaciones hacen referencia únicamente al tema económico. Pues bien, considero que dichas aportaciones no sólo se deben ceñir a lo económico, ya que todos los colegios de abogados de Catalunya podemos realizar otros tipos de aportaciones al Consejo de la misma forma que el resto de Colegios nos pueden enriquecer a nosotros. Como instituciones considero que es importante poder formar parte como Colegios en ambas ya que cada una defiende los intereses de los Colegios y de todos los Abogados ante las administraciones correspondientes

by Ana María Velasco ICATER 1296

Diumenge, Octubre 27th, 2013

Crec que és important que a quantes més institucions estem representats millor, ara bé sempre i quant aquesta intervenció dels col·legis tant al CICAC com al Consejo segui profitosa i realment es treballi per defensar els interessos de la advocacia i aquest ógans no es limitin a ser mers organismes de representació institucional als qui a la hora de la veritat, el poder polític no els acaba tenint en compte per les decisions que afecten a la nostra professió. Està clar que les aportacions económiques estan justificades si aquests órgans funcionen, i en quant a la duplicitat no crec que sigui el cas dons, l'ambit de competencia territorial no és el mateix i lógicament és pot tenir més força si actuem a nivell de tot el territori espanyol.

by Simeó Miquel Roé. Lleida. 231

Dijous, Octubre 31st, 2013

No crec que s'hagin de duplicar les aportacions. Ni tampoc triplicar, si comptem la que fem als mateixos col·legis. El problema el veig en què les competències dels col·legis, del Consell i del Consejo no estan prou delimitades i en massa ocasions totes tres institucions fan -o pretenen fer- el mateix. I aleshores si que tripliquem esforços i probablement també, aportacions. Que cada corporació es dediqui a les seves funcions específiques; i contribuïm al cost que realment suposi l'acompliment d'aquestes funcions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×