Blog 6A: Quines han de ser les funcions del Consell i el “Consejo”

benet1p_340

Aquestes dues institucions aglutinen la totalitat dels col·legis d’advocats de les seves respectives àrees geogràfiques, Catalunya i la totalitat de l’Estat espanyol respectivament. Les seves funcions institucionals, representatives i coordinadores dels advocats poden veure’s alterades amb les modificacions legals que afecten els col·legis i la planta judicial.

Davant d’això plantegem les qüestions següents:

QUINES HAN DE SER LES FUNCIONS DEL CONSELL I EL CONSEJO?

×