Blog 5B – 3: Procurador agent autoritat

Creus que són lògiques les limitacions, incompatibilitats i prohibicions que estableix la normativa francesa per tal de garantir la seva independència en relació amb l’exercici de la professió d’huissier de justice o és millor el sistema de compatibilitat pel qual opta l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals?

3 comments

by Pere Figuereda – ICAG – 3039

Dimecres, Octubre 9th, 2013

L'adopció de la figura de l'Huissier podria ser un bon sistema per agilitzar les execucions externalitzant-les i permeten així que els recursos humans que actualment s'hi destinen puguin reforçar la feble estructura judicial. Ara bé, caldria total independència per tal de garantir la seva imparcialitat a l'hora d'executar i per tan no pot recaure en un Procurador que pot haver format part del procés, tal i com ara es preten en l'avantprojecte de reforma. El sistema francès garanteix la seva imparcialitat amb el sistema d'imcompatibilitats que exerceix i que l'avantprojecte de reforma no garanteix.

by Mª José Bertomeu, 1775 ICAT

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Totalment d'acord.

by Priscila DOMENECH FRANQUÉS, Tarragona 2161

Dijous, Novembre 7th, 2013

¿Y qué establece la normativa francesa?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×