Blog 4C – 2: Quotes variables o per servei

Quines serien les mesures per lluitar contra la possible inviabilitat econòmica dels col·legis especialment de dimensió reduïda?

7 comments

by pereicafigueres

Dilluns, Octubre 14th, 2013

si no són viables, no tenen sentit. haurien de quedar absorvits pels provincials.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Si las cuentas no salen es que no se gestiona bien o que alguien hace mal uso de los recursos ( sea por la vía que sea) en tal caso DISOLUCIÓN DE LOS COLEGIOS.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 17th, 2013

El meu comentari no ha sigut publicat. Si de tots els Advocats de Catalunya només contesten uns 10 Advocats a les preguntes del CICAC això ho diu tot. Si es publiquen rapidament les manifestacions dels membres del CICAC i no dels pocs que diem la veritat del que està passant com a critica i protesta perque es doni un gir de 180º a les institucions que no aconsegueixen mai representar-nos.¿ Per què feu aquesta enquesta ? Així seguirà tot igual: CICAC i Col.legis a la seva i la resta absolutament farts

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dijous, Octubre 17th, 2013

No crec que siguin els petits col-legis catalans els que tinguin problemes econòmics. Més quan crec que la funció del Consell es facilitar la mancomunació de serveis o fer centrals de compres per tal de que, mantenint la proximitat als col.legiats, que es el gran atractiu dels petits col.legis, puguin donar un nivell de serveis adequat als seus afiliats.

by Joan R. Puig Pellicer 257 ICAFI

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Hi ha col·legis provincials a l'estat espanyol tant o més petits que algún dels nostres col·legis petits. La seva dissolució (que legalmente no és possible sino que s'ha de ser absorvit per un altre i per tant podria suposar la "dissolució" de patrimoni del col·legi petit i generat pels seus "pocs" col·legiats, en un de més gran i pot sense tant patrimoni) no és la solució. Ho demostra el fet de que els provincials existents, sovint, per no dir sempre, no arriben a tots els racons del seu territori i sempre hi hauria companys que no gaudirien del serveis col·legials. Per evitar això és convenient reforçar el CICAC i que es puguin mancomunar serveis i utilitzar els col·legis petits per apropar-los al col·lectiu

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Octubre 25th, 2013

Crec que més que la viabilitat economica dels petits col.legis el tema que un dia s'haurà d'afrontar amb criteris racionals i no emocionals es el de modificar l'ambit de cadascun inclus la creació de nous, de tal forma que hagi una xarxa ben distribuida, proporcional i propera als advocats i als ciutadans. Seria raonable crec jo articualr-los tots al voltant d'un Consell potent i amb forces facultats delegades sobre tot en ordre a la representació per les negociacions a escala autonómica. Potser dins aquesta reforma l'ICAB, s'hauria de descomposar en diversoso col.legis d'ambit més petit. I altres col.legis més petits incorporar demarcacions judicials noves. Algú pot dir que l'alternativa a la proposta es crear un únic col.legi català amb delegacions a similitut del que tenen els Arquitectes.

by marcelo daghero, ICAT 2286

Diumenge, Octubre 27th, 2013

medidas para lograr la inviabilidad de los colegios de abogados de dimensión reducida: 1) dejar de nombrar o emplear a parientes y amigos; los colegios de abogados son tomados por las Juntas de Gobierno para dar trabajo a las familias y amigos, novias , amantes, mancebos de integrantes de las juntas de gobierno, esta es una buena medida para comenzar. 2)Prestar asesoramiento a entes públicos, corporativos, descentralizados y cobrar por ello. 3) dejar de hacer negocios con la venta de cursos, masters, escuelas de práctica jurídica etc. 4) gastar menos en comidas, agasajos, sopares, dinares, con dinero de la caja del colegio de abogado y que el que consuma lo abone de su butxaca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×