Blog 3C – 4: Especialitats i Formació inicial

Hi ha d’haver una formació inicial per a l’accés a la professió? i al Torn d’Ofici?

8 comments

by Miquel rODRIGUEZ ZAMORA Nº. 527

Divendres, Octubre 4th, 2013

PER A LA PROFESSIO LLIURE I EL TORN D'OFICI, L'ESCOLA DE PRACTICA JURIDICA.

by Dolors Vázquez Pérez, 701 del ICA Reus

Divendres, Octubre 4th, 2013

si tenim en compte que la naturalesa o finalitat dels Master d'Acces a l'Advocacia es formar inicialment als professionals per l'accès a la professio, hem de considerar si aquesta formació es suficient o manca de cursos?. Per l'accés a la professio entenc que aquest Master és un complement idoni per aquest.

by Dolors Vázquez Pérez, 701 del ICA Reus

Divendres, Octubre 4th, 2013

Pel que fa al torn d'ofici, la opinió es diferent donat que no es suficient un Master d'acces a la advocacia per la defensa dels interesos dels beneficiaris de la Justicia Gratuïta tenint en compte els diferents torns de guardies i assistències detinguts o victimes, menors, etc.. aquí seria molt important la imparticio de cursos o conferencies obligatòries per a formar aquells advocats que volen incorporar-se amb aquests torns especifics.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 10th, 2013

Para el acceso a la profesión es absolutamente indispensable y para el turno de oficio de tres años de ejercicio profesional demostrable.

by MAR DE LA VARGA, CICAC

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Sóc de l’opinió que la formació no ha d’acabar a les aules universitàries, ens agradi o no afecta de manera positiva a nivell social, professional i personal. L’aprenentatge ens ajuda a autorealitzar-nos, ens permet establir noves relacions/contactes, ens manté involucrats en l’activitat professional, i permet que estiguem més a prop de la realitat social. L’accés a l’exercici professional (privat/públic) hauria d’anar, en qualsevol dels casos, acompanyada d’una formació PRACTICA de qualitat (posseu-li el nom que volgueu...).

by Virginia Guirao, Figueres, 778

Dilluns, Octubre 21st, 2013

L’accés a la professió ha de ser lliure. És molt recomanable fer l’EPJ o el Màster d’Accés a l’Advocacia, però en cap cas hauria de ser una condició indispensable per a poder exercir. La formació inicial que es vol començar a impartir (i que en alguns Col•legis/Facultats ja s’està impartint) té el risc de convertir-se en una prolongació de la carrera de Dret, on els mateixos professors de la Llicenciatura o Grau, fan les mateixes classes teòriques, i on les classes pràctiques s’imparteixen anant un dia d’excursió al Jutjat. Si a partir d’ara, ha de ser necessària una formació inicial, el primer que ens hem de plantejar és qui volem que sigui l’encarregat de proporcionar-la: professors teòrics acostumats a fer classes magistrals o companys de feina acostumats a trepitjar jutjats? En canvi, per tal d’ingressar al Torn d’Ofici ha de ser obligatori passar per l’Escola de Pràctica Jurídica.

by Giovanni Battista ZIELLA

Dilluns, Octubre 28th, 2013

La formazione iniziale per accedere alla professione, una volta ritenuta valida, costituisce abilitazione sufficiente per esercitare la professione. Il migliore aggiornamento consiste nel preparare bene la causa, utilizzando tutta la dottrina e la giurisprudenza del momento... Altre forme di aggiornamento, per quanto utili, non ritengo debbano essere obbligatorie. C'è il rischio, in chi vi aderisce, che si partecipi solo per avere i crediti necessari a giustificare l'avvenuto aggiornamento.

by ICAG 584

Dimarts, Novembre 5th, 2013

L'accés a la professió ha de tenir, a més del contingut teòric que dona la Universitat, un contingut pràctic que ha de garantir que l'advocat/advocada estigui sempre que exerceixi la seva professió degudament format a fi de poder donar un servei professinal adient. Per això, tant d'inici, en que el lletrat no te experiència pràctica, com al llarg del desenvolupament de la seva professió, s'ha d'estar formant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×