Blog 3B – 2: Formació habilitadora

Cal superar una prova per obtenir l’acreditació o considereu suficient un mínim taxat d’assistència? Criteris de control.

8 comments

by Miquel rODRIGUEZ ZAMORA Nº. 527

Divendres, Octubre 4th, 2013

S'HA DE SUPERAR UNA PROVA DES DE EL MATEIX COL.LEGI QUE L'IMPARTEIX.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 10th, 2013

Un exámen podrá demostrar unos conocimientos teóricos o que un determinado supuesto planteado está correctamente resuelto. La habilitación para el ejercicio de la profesión únicamente te la dan los cientos de casos que vas archivando a lo largo de muchos años. Cada caso es un peldaño más en la búsqueda y el anhelo de la excelencia. El criterio de control sería presentar pruebas documentales o de reproducción de los casos que has archivado de una determinada especialidad al Colegio, CiCAC - u organismo que los sustituya o cree al efecto en caso de su disolución o desaparición-.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

para ser serios, los colegios de abogados no están ni capacitados ni deben abrogarse facultades que les corresponde al estado. La habilitación para ejercer las profesiones las debe otorgar EL ESTADO, no corporaciones de derecho público, cuyos fines son otros, pero no la evaluación ab initio , es decir cuando se le entrega la habilitación para el ejercicio de la abogacía como profesión, sí admito que un colegio de abogados lleve a cabo actividades de formación continuada, cueros conferencias etc, pero la evaluación y el control lo debe realizar, y ejercer el ESTADO a través de un exámen u oposición (el essamen dello stato, o una oposición similar a la de notario, juez o fiscal) como tiene italia, Francia y otros estados miembros de la Unión Europea.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

corrección: " dónde dice cueros conferencias, debe leerse CURSOS, conferencias".

by MAR DE LA VARGA, CICAC

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Els exàmens han estat els primers mitjans tècnics utilitzats al llarg dels anys per comprovar els aprenentatges. En els últims temps han caigut en desús per raons òbvies com el temps desproporcionat que es requereix per fer-ho bé (disseny de contingut i forma), el rebuig social que provoquen i les poques garanties d'objectivitat i equanimitat de la persona que corregeix. Com a possible alternativa a la prova (escrita i/o oral) ens podem plantejar el control d'assistència, ja que evidenciem que l'alumne que assisteix a l'aula posa 100% d’atenció a tot el que ponent transmet, però realment: -és així? ... Molts alumnes assisteixen a les aules senten al ponent, però no l'escolten, per tant és possible que de tot el missatge que ha volgut transmetre el ponent, l'alumne torni a casa amb un 10% de tot el que s'ha exposat. Per tant, tot i ser conscient de les dificultats i limitacions de l'examen, segueixo pensant que aquest constitueix un mètode imprescindible per mesurar el grau d'aprenentatge.

by Virginia Guirao, Figueres, 778

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Prova de nivell per tal de comprovar els coneixements adquirits per l’advocat. Com ja s’ha dit, pot ser un mitjà no gaire objectiu, però és el més eficaç per a que la persona hagi de repassar el temari impartit.

by Marta Sintes ICAB 17.505

Dimecres, Novembre 6th, 2013

Felicito de verdad a los administradores del blog 3 porque han publicado todos los comentarios inmediatamente, sin posponer o no publicar aquéllos que pudieran ser críticos o no interesar a los Colegios y/ o al CICAC, como ha sucedido en el blog 4- A 2-, 6 y 7-A6-.

by Mª José, Tarragona, 1775

Dimecres, Novembre 6th, 2013

S'ha d'acreditar que s'ha adquirit la formació mínima i això tradicionalment implica probes, exàmens, assistència i de vegades algún treball. També podrien ser evaluats com a criteris el coneixement o pràctica en la materia acreditant haber portat expedient judicials en la materia específica. Passar unes opossicions no implica sempre formació o qualitat. Durant la carrera sols em van ensenyar a passar exàmens i la vertadera formació com advocat la he obtingut fent cursos i xafan jutjat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×