Blog 3A – 1: Formació continuada

Quins són els requisits que hauria de complir aquesta formació per ser veritablement efectiva per al seu propòsit? Avantatges per al lletrat de rebre formació

17 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimarts, Octubre 1st, 2013

Ha de ser de qualitat, pràctica, molt didactica i facil d'obtenir. Les avantatges pel lletrat son obvies: mantenir un nivell alt de competencia, i garantir als seus clients la actualització de la seva formació.

by Dolors Vázquez Pérez, 701 del ICA Reus

Divendres, Octubre 4th, 2013

ha de ser responsable i facil d'impartir i obtindre, perque no hem d'oblidar que continuament assessorem als clients i els hi hem de garantir una bona tutela judicial efectiva. a més aquesta formació continuada entenc que ha de ser selectiva pel lletrat en funció de les materies professionals que treballa en el seu despatx.

by esther lopez ferreras 1327

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Cal oferir una gran oferta de formació de qualitat, totalment practica i participativa, plantejant-ne supòsits reals i fugint de les típiques classes teòriques. En el torn d’ofici cal exigir una formació continuada però útil, això vol dir que cal fer uns esforç per trobar mecanismes que facilitin una participació efectiva i no es realitzi la formació, només per cobrir l'expedient, com estem veient que passa en altres ambits... Es obvi que cal estar al dia amb la quantitat de canvis legislatius. No es el mateix tenir que procurar-se la formació, que el fet que el col•legi et proporcioni una bona oferta de cursos facilitant-te tot el que se’n deriva : aplicacions practiques, interpretacions...

by Carlota Palet Vendrell Terrassa 2086

Dimecres, Octubre 9th, 2013

La formació continuada és una eina molt potent per donar suport a les reivindicacions de professionalisme que volem transmetre els advocats, no només en l'exercici del torn d'ofici si no en tot l'exercici de la nostra professió. Ens cal desenvolupar marcs realistes, perquè la formació continuada pugui funcionar com a part d’una sèrie més àmplia d’instruments que donin suport a la professió. La formació contínua ha de ser un sistema de formació, recerca i contribució a l’entorn professional d’una persona que tingui com a objectiu actualitzar, ampliar i augmentar les habilitats, el coneixement i la competència. Així doncs els objectius han de ser assegurar la difusió de coneixements, habilitats i competències,guanyar confiança i tenir la capacitat d’assumir rols més difícils en la feina en general Cal organitzar diferents tipus de formació per poder arribar al màxim espectre de col•legiats per exemple : Formació estipulada estrictament pel que fa a la quantitat de temps, nombre de crèdits, és a dir subjecte a un marc temporal ( sistema de control de presencia) Sistema de videostreaming orientat a l’entrada d’informació i establint un sistema de evaluació final dels participants per poder valorar el nivell d’aprenentatge, que pot ser fins i tot un sistema d’autoevaluació. També seria interessant incorporar formules novedoses d’intercanvi de vivències professionals amb un enfocament més distès, tals com cafès jurídics, tertúlies professionals..... Qualsevol formula ha de servir per adquirir aquelles competències professionals que serveixin per acreditar el nivell de professionalitat que ens hem d’exigir com a advocats en defensa dels interessos del nostres clients, que dipositen la confiança en nosaltres i els col•legis professionals han de ser mentors per fer créixer satisfactòriament el professionalisme dels seus col•legiats, convertint-se en garants de la formació continuada, que dóna als advocats un plus d’expertesa, que s’aconsegueix no només amb la practica de l’exercici professional, si no amb l’actualització constant dels coneixements jurídics. I com a garants, els col•legis han de poder exigir als seus membres uns requisits mínims de formació continua, trobant mètodes de control i conformitat que donin incentius als membres per participar en la formació continuada, tenint una amplia gama d’activitats que augmenti automàticament, la probabilitat que la majoria de col•legiats, superin els requisits mínims de formació establerts.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 10th, 2013

1) Impartida por Abogados con más de 25 años de profesión 2) Reciclaje anual o bi-anual del profesorado ( no debe ser el " negocio de unos cuantos Abogados "amigos" o ciertos Despachos eternamente) 3) No debe ser impartida por miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados ( bastante trabajo tienen para cumplir los programas electorales). Las ventajas para los Abogados lo serán en tanto sean noveles y no veteranos ya que, en este último caso, sentiremos que estamos perdiendo el tiempo y que es una obligación más que roza el absurdo. La formación continuada ya la hemos hecho ( cursos, jornadas, seminarios, conferencias, posgrados, preparación de oposiciones) y sabemos a estas alturas que la formación continuada la haces tú mismo día a día preparando tus casos y atendiendo a tus clientes porque, de lo contrario, es imposible seguir en esta Profesión tan bonita y tan dura al mismo tiempo.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Divendres, Octubre 11th, 2013

Una de les funcions i obligacions dels col·legis ha de ser el donar formació continua als seus col·legiats, no tant sols en l'àmbit del torn d'ofici, sino en totes aquelles matèries d'ambit judicial i també de la mediació. Ara bé, aquesta formació ha de ser de qualitat i eminenment pràctica, donat que els advocats ja tenim l'obligació de saber les lleis. El que no es de rebut es que la formació es limiti a llegir la llei per part d'un ponent, com passa molt sovint, que el ponent desconegui la vesant practica de la llei, o que es porti un ponent per un compromis per part del col·legi. Molts cops els ponents desconeixen la propia llei, o no tenen una oratoria suficient, el que resulta una evident perdua de temps pel col·legiat. Es evident que cal millorar aquest aspecte per part dels col·legis, i això s'evidencia que darrerament el nombre d'inscrits en els diferents cursos hagi baixat considerablement, pel cansament del col·legiat, d'assitir a cursos amb un nivel molt baix per part del professorat.

by Antoni Ordoño Pino col 1888

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Creo que resulta importante que la formación mas allá de tener un contenido altamente práctico, actual y didáctico, debe ser asequible económicamente para todos-as los colegiados-as. En los tiempos que corren entiendo que la formación debe impartirse de forma gratuita buscando los colegios la forma de obtener los recursos para ello, o como menos "subvencionar" parte de la formación para que pueda ser asequible a todos-as.

by MAR DE LA VARGA, CICAC

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Segons la meva opinió, qualsevol aprenentatge eficaç ha de ser: -Constructiu: interioritzar noves experiències amb el que ja sabem i comprenem, és a dir partir del que ja sabem per assolir nous conceptes. -Actiu: Tenir l’oportunitat/llibertat de poder aprendre sota un pensament crític i creatiu. Allunyar-se de la figura del ponent com el "savi", a qui ningú pot rebatre cap opinió/coneixement. -Cooperatiu: És important no sentir-se sol durant el procés d’aprenentatge, es tracta de formar grups petits i heterogenis d'alumnes, per treballar plegats amb l'objectiu d'aconseguir una meta comuna. D'aquesta manera els alumnes s'animen entre ells, es recolzen, treballen junts per aprendre, són responsables dels seus èxits com dels seus fracassos, adquireixen habilitats comunicatives i les utilitzen perquè els equips funcionin millor. -Contextualitzat: Ser molt curós i crear un aprenentatge basat en experiències concretes i situacions reals, on els alumnes tinguin l’oportunitat de poder “palpar” situacions amb les que es trobaran en un futur i tenir eines/recursos per poder-hi fer front. Sent realistes pocs processos d’aprenentatges compten amb aquests requisits... potser aquestes reflexions serveixin per iniciar una nova línia educativa.

by Virginia Guirao, Figueres, 778

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Com ja s’ha dit anteriorment, és molt important que la formació sigui donada per ponents que de veritat dominin la matèria, però el que considero que és realment important és que siguin capaços de transmetre aquells coneixements. No tothom té una vessant lectiva, i no tothom és bon orador (encara que sembli mentida en la nostra professió), per això “el professorat” de la formació continuada ha de tenir aquest plus. Moltes vegades, a cursos o ponències, acabes per no entendre res, doncs el ponent no té aquella habilitat per atraure l’atenció dels assistents, i per fer-li’s entendre allò que està explicant.

by Pablo Molina, 1929 ICASF

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Parece claro que todos tenemos presente que no se quiere el actual sistema de formación, excesivamente teorico y alejado de los problemas reales que vivimos cada día, en este sentido el Consell debe replantearse el contenido y la forma en la que se están organizando e impartiendo los cursos. Me parece muy interesante la triple dimensión expresada por otro compañero de como debe ser o vivirse la formación, desde luego debe centrarse no en la enseñanza de la norma (que esta en un texto escrito, que se supone sabemos entender), si no que por el contrario en conocer y explotar las posibilidades que se deducen de su contenido, teniendo sobre todo muy presente que nos interesa la valoración de aquellos que deben aplicar las normas, ocupando un segundo plano la del resto de operadores que son una simple opinión doctrinal, debemos saber las pautas y criterios con los que trabajan aquellos que nos resolveran nuestras discusiones, o al menos aproximarnos lo más posible. Los colegios son los garantes de que tal formación pueda llegar a ser efectiva, primando el criterio de la formación por encima de criterios económicos.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Él último comentario me parece muy bien para los Abogados con experiencia inferior a 10 años de ejercicio profesional. Para los que hemos superado las 2 décadas de ejercicio- dado que ya hemos pasado por situaciones y casos de todo tipo y contamos con un pensamiento más que forjado, crítico y creativo, además de tener muy claras las limitaciones de cada ponente y no ver prácticamente a nadie que nos supere o al que podamos admirar - aconsejo el sistema que utiliza el CGAE en las Jornadas que se ofrecen por videostreaming: SE PUEDEN SEGUIR EN DIFERIDO, GRATUITAS, con Ponentes de primera línea. NO HAY PROBLEMAS TÉCNICOS NI DE SONIDO NI DE IMAGEN,LA ORATORIA ES LA MISMA QUE LA DE UN PONENTE PRESENTE EN LA CONFERENCIA Y PUEDES DESCARGARTE EL MATERIAL, SINÓPTICOS E INCLUSO HACER PREGUNTAS EN DIRECTO POR E. MAIL. YO HE SEGUIDO MUCHAS JORNADAS Y YA ES HORA DE QUE EL CICAC Y LOS COLEGIOS SIGAN SU ESTILO Y SE MODERNICEN PUES SOMOS MUCHOS COLEGIADOS Y LAS CUOTAS QUE PAGAMOS DEBEN DESTINARSE A ELLO. No necesitamos ya ni a otros compañeros, ni grupos pequeños, ni animarnos mutuamente porque ya hemos dejado atrás esa fase, que fue muy larga, dura y ha quedado, afortunadamente, más que superada.

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Em sembla que el millor es el videostreaming; la formació es necessària, però en la situació actual de l'advocacia, on tenim molta feina, a un preu molt inferior a anys anteriors, es necessari que aquesta formació no interfereixi amb la teva tasca professional. La formació ha de tenir a més a més, un caràcter pràctic. De llegir lleis, a aquestes alçades, ja en sabem tots.

by Mª José, Tarragona, 1775

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

La formació i reciclatge és indispensable en la nostra professió ens agradi o no. En aquest mon nostre els coneixements adquirits caduquen davant els constants canvis legislatius, canvis jurisprudencials, canvis socials ... Una formació de qualitat, moderna, flexible, participativa, entenedora, divertida i a més a més gratuïta seria ideal. Jo també mi apunto, però tinguem clar que l’excel•lència i qualitat tenen un cost. Cal que la formació en tot cas sigui assequible.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

La formación, con la grave crisis económica actual, no debe tener ningún coste, pues debería ser impartida por Abogados, de más de 25 años de profesión, por especialidades y turnos rotativos ( máximo anuales) por pura " solidaridad ". Toda esa insistencia a favor del coste parece más propia de quiénes se han lucrado durante años ( en una suerte de "plaza fija") impartiendo clases en los Colegios. ( Me harté de ver siempre a los mismos y tan sólo encontré una ponencia realmente brillante).

by Marta Sintes ICAB 17.505

Dimecres, Novembre 6th, 2013

Felicito de verdad a los administradores del blog 3 porque han publicado todos los comentarios inmediatamente, sin posponer o no publicar aquéllos que pudieran ser críticos o no interesar a los Colegios y/ o al CICAC, como ha sucedido en el blog 4- A 2-, 6 y 7-A6-.

by Ferrab 1646 Granollers

Divendres, Novembre 8th, 2013

Formació gratuita per als joves advocats amb o sense limitació temporal desde l'inici de la professió. Acceptació de congressos de JAC com a formació de caràcter continuat

by Ferran 1646 Granollers

Divendres, Novembre 8th, 2013

Gratis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×