Blog 2B – 3: Normativa i sancions aplicables

NORMATIVA I SANCIONS APLICABLES

La persona que es queixa podrà recórrer contra la resolució de l’òrgan de disciplina quan entengui que la resolució no s’ajusta a les seves expectatives?

3 comments

by Esther Sancho i Cepero, ICALL núm. 1272

Dilluns, Octubre 14th, 2013

La persona que formula queixa ha de tenir la mateixa via de recurs que l'advocat/da denunciat, donant la possibilitat de formular oposició per part d'aquest.

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Jo entenc que hauria de tenir aquesta possibilitat de recurs, encara que això significa quedar sota el control dels òrgans jurisdiccionals en última instància, en qüestions que afecten a la deontologia professional, ja que si es perquè s'ha causat un dany o s'ha comés un fet punible, la via és una altra.. En canvi, respecte dels Jutges, són ells mateixos els que ho acaben dirimint i ningú ho posa en dubte.

by Pere Madorell Raventós, Col·legi Sant Feliu de Llobregat, 1.719

Dijous, Novembre 7th, 2013

Em sembla que si és el queixant, la decissió final que posi fi a l'expedient disciplinari no només l'ha de conèixer sinó, també, poder recórrer-la si entén que no es adequada. Això permet que des de fora del Col·legi també es pugui participar en l'àmbit disciplinari no només en el seu inici (queixa) sinó també en el seu final (resolució que li posa fi a l'expedient).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×