Blog 2B – 4: Normativa i sancions aplicables

NORMATIVA I SANCIONS APLICABLES

La notificació de les resolucions de l’òrgan disciplinari, que podrà efectuar-se als professionals per mitjà del correu electrònic, tauler d’anuncis o per certificació del secretari de l’intent efectuat, podrà ser regulada de forma independent o serà d’aplicació estricte la Llei de procediment administratiu?

3 comments

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

SI algú coneix la problemàtica existent davant de determinades actuacions obstructives d'alguns (pocs) companys, jo crec que s'hauria d'optar per l'eficàcia i practicitat, no exempta de garanties, que donaria la possibilitat d'autoregulació.

by Mataro, 610

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Donat que el proces deontologic, te unes caracteristique diferents de la Llei de Procediment Administratiu, crec que s'hauria de regular un proces independent i adaptat a la normativa deontologica i a la realitat comunicativa actual (buromail, burosms).

by Pere Madorell Raventós, Col·legi Sant Feliu de Llobregat, 1.719

Dijous, Novembre 7th, 2013

Cal ser pràctics, i en matèria de notificació entre els Col·legiats hauríem d'avançar el màxim possible a establir mecanismes electrònics tals com el correu electrònic. I en l'àmbit disciplinari no es pot ser menys. Això si, seria necessari que els Estatuts de cada Col·legi, per exemple, prevegin aquest sistema de notificació, i potser fins i tot que els Col·legiats acceptessin com a vàlid aquest sistema amb algun tipus de declaració. Hi hauríem de pensar i posar-hi fil a l'agulla en aquest tema perquè simplificaria els procediments i no només el disciplinari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×