Blog 2A – 1: Comissions deontològiques

COMPOSICIÓ I TAXES DE LES COMISSIONS DEONTOLÒGIQUES

Ha de formar part de les atribucions de la Comissió Deontològica el control sobre la qualitat del servei del Torn d’Ofici i del SOJ, com a funcions públiques que comprometen el col·legi?

16 comments

by LLUIS PEGUEROLES ARIÑO; Col·legi d’advocats i advocades de Tortosa

Divendres, Octubre 11th, 2013

SI

by Ana María Velasco Vega col·legiada 1296 ICATER

Divendres, Octubre 11th, 2013

Al meu entrendre, crec que és fonamental que el control del SOJ i del Torn d'Ofici es faci mitjançant la comissió de deontología dels col·legis perquè si no fos així es despullaria als col·legis de la seva funció pública, corrent el risc així de quedar només com entitats privades. Crec que tos els organismos han e tenir els seus mitjans de control intern, sense que això presupossi cap tipus de protecció corporativista.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

La Deontología es abarcativa de toda la actividad del abogado, sea que preste un servicio de forma liberal o particular o que ese servicio sea dentro de los servicios y prestaciones del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. En este sentido absolutamente toda la normativa es clara y coincidente en que es y debe ser aplicable los criterios de esta manera. El Colegio de Abogados tiene una obligación in Vigilando sobre la actuación del abogado que presta el servicio dentro de las prestaciones del TOAD y del SOJ, y por lo tanto la calidad del servicio si debe comprometer al Colegio de Abogados, quién a su vez deberá suscribir un seguro ante las eventuales malas praxis . Si no lo entendemos de esta manera , es decir si los Colegios de Abogados quedaran descomprometidos o sin compromiso o sin responsabilidad por las actuaciones de los abogados que en el ejercicio de sus prestaciones en el marco del TOAD y el SOJ, estaríamos ante un acto de irresponsabilidad intolerable por carecer de garantías relativas al servicio y prestaciones que cada abogado colegiado presta, y la sociedad o el ciudadano no puede ni debe quedar desguarnecido ante las corporaciones y las prestaciones que éstas brindan.

by Esther Sancho i Cepero, ICALL núm. 1272

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Parlar de qualitat del servei en general és complicat. Sí que es podrien establir uns paràmetres bàsics de competència, en quant a dilacions innecessàries, atenció al client i com a molt aspectes processals (ús de tots els recursos en dret), sense entrar en cap cas a valorar el contingut d'escrits ni l'obtenció de resultats, doncs s'entén que ni l'advocat és l'únic factor ni podem entrar a conèixer les instruccions rebudes del client, etc. per no parlar de l'encert judicial. Amb tot, aquest check list no veig perquè l'hauria de controlar la comissió deontològica, sinó la del Torn d'Ofici ja que es tractaria de tenir un control dels assumptes que aquesta darrera ha repartit.

by Carmen Oriol ICATER 1801

Dimarts, Octubre 15th, 2013

No nomes es tracta de garantir el servei desde el punt de vista del dret dels consumidors de serveis jurídics de defensa d'Ofici, sino tambe de garantir als lletrats que la instruccio del procedimient administratiu es fara per qui millor pot fer-ho desde el punt de vista tecnic i de coneixement del contingut substantiu de la deontología que sense cap dubte son les Comissions de deontología dels col.legis

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Sí indubtablement. Les Comissions de Deontologia dels Col·legis són la pedra angular de la nostra Professió i han d'exercir un control sobre tota l'activitat de l'advocat, però especialment sobre el Torn d'Ofici.

by Pablo, ICASF 1929

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Es una cuestión interesante, aunque creo que la comisión deontológica esta para velar que nadie pase o mejor sobrepase los límetes que nosotros mismos nos hemos dado a través de las diferentes normas (ley de colegios profesionales, reglamento de desarrollo, NAC y Estatutos Colegiales), se centra en supervisar aquellas conductas que se tipifican como contrarias, incluyendo en las mismas las que puedan surguir en el seno del Turno de Oficio o en cualquier otro aspecto que interviene un abogado colegiado. Otra cosa diferente es que la comisión del turno de oficio pueda y deba tener instrumentos para reaccionar ante dichas conductas, en mi opinión la comision del turno de oficio, teniendo en cuenta las normas por las que se rige puede y debe sancionar a aquellos que con su proceder se lo merezcan, sin que sea necesario la intervención de la comisión de deontologia, por su propia peculiaridad, pero sobre todo porque normativamente hoy día no hay obstaculo que lo impida. Teniendo por último presente, que la sanción o no de las conductas, sea dontología, Turno de Oficio o de la que sea es del mismo organo colegiado, la Junta de Gobierno, que es según las normas a quien le corresponde. Creo que cualquier opción es válida, prefiero que Turno de Oficio se ocupe de todo, incluyendo la parte sancionadora y que deontología se acupe del resto.

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

si, es la comissió de deontologia la que hauria d'encarregar-se del control tant del TOAD com del SOJ

by immaicavic

Dijous, Octubre 24th, 2013

El torn d'ofici i el SOJ ha de quedar inclosos necessàriament dins el control de les comissions deontològiques, perque no deixa de ser el desenvolupament de l'exercici de l'advocacia i en aquest cas especialment perquè queda revestit de caràcter de servei públic, el que encara ho fa més necessari.

by Jordi albareda Cañadell 691

Dissabte, Octubre 26th, 2013

No crec que la qualitat s'hagi de jutjar a base d'expedient disciplinaris.

by Toni Ordoño ICA Terrassa col. nº 1.888

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Resulta claro que son las comisiones Deontológicas de cada Colegio de Abogados las que deben continuar llevando a cabo el control deontológico de la labor de los compañeros-as en el servicio de Turno de Oficio. Se ha demostrado que realizan dicha labor con rigor y de forma altruista, dando fundamento a la existencia de la Institución colegial.

by 2.439

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Pues si.

by Francesc Peyró, ICAB, 26322

Dimecres, Octubre 30th, 2013

El Torn d'Ofici i el SOJ son tasques professionals, al igual que l'exercici privat, la comissió deontològica ha de tenir la mateixa potestat en tots els àmbits de la professió. Altre cosa es que algunes disfuncions no considerades dins del àmbit de la deontologia les controli la propia comissió del TORN, però les quest qüestions deontològiques han de ser vetllades per la comissió sense importar si la actuació es d'ofici o particular.

by carmen Oriol Fita 1801

Dilluns, Novembre 4th, 2013

La qualitat del servei inclou aspectes en els que la deontología intervé, però també d'altres aspectes que sota control col·legial, no tenen a veure amb la deontología profesional de l'advocat que presta el servei. Les comissions de deontología si, però no només.

by Josep Medina Padial, granollers, 1392

Dilluns, Novembre 4th, 2013

Sense cap dubte la comissió de deontologia té aquest paper de vigilancia 'exigencia

by Marc Remolà, Sabadell, 1919

Dijous, Novembre 7th, 2013

Entenc que la Comissió del Torn d' Ofici haurà de tenir la capacitat per a poder tenir el control de la organització i prestació del servei. No és el mateix una qüestió de tipus deontològic que la infracció d'una norma organitzativa del servei de defensa d'ofici, autònoma i específica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×