Blog 1C – 1: Jutjats de Pau

JUTJATS DE PAU

Sou partidaris o partidàries de dotar de més mitjans els jutjats de pau? Creieu que és convenient exigir cert nivell de coneixement jurídic als jutges de pau? Opineu que és convenient la professionalització de la figura del jutge de pau?

12 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Setembre 27th, 2013

Crec que s'ha de professionalitzar la figura del Jutge de Pau i llavors donar de més contingut el seu treball. Penso que la major part de judicis de faltes on la responsabilitat civil sigui inferior a 3.000€ s'haurien de veure en els Jutjats de Pau.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

Fa anys es va produir una reforma treien competencies als jutjats de pau. Tornar a aquesta figura em sembla obsoleta. No podem demanar a un jutge de pau que es professionalitzi sense tenir cap coneixement juridic previ. A banda, els ciutadans tenen de tenir un jutge de carrera, donat que malgrat sigui un judici de faltes pel justiciable es el seu problema i reclama justicia i es evident que aquest ha de venir atribuida a un jutge de carrera.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dijous, Octubre 10th, 2013

Crec que es un absurd que la majoria dels judicis de faltes en els que no hi ha una responsabilitat civil important estiguin colapsant els jutjats de Primera Instancia i Instrucció. D'altra banda es podria demanar que els jutges de pau fossin llicenciats en dret. Si es donen noves funcions als Procuradors, perque no, als advocats o als llicenciats en dret?

by LLUIS PEGUEROLES ARIÑO. Col·legi Advocats i Advocades de Tortosa. Núm. 035.

Dijous, Octubre 10th, 2013

Soc partidari de dotar de mes mitjans als Jutjats de pau. Evidentment que sí que els es exigible un grau de coneixements jurídics al menys a nivell de Llicenciat en Dret i l'accés al càrreg mitjançant un concurs de mèrits a evaluar per un Tribunal on hi hauria d'estar prepresentat el Colegi d'Advocats del territori corresponent i no com ara que molts jutges de pau ho son per sugeriment-designació del alcalde del poble corresponent.

by Isabel Morales 1940 Tarragona

Dissabte, Octubre 12th, 2013

Considero que apropar la justícia al ciutadà és més factible a través dels jutjats de Pau, ja que són precisament els òrgans jurisdiccionals més propers. Per tant, una major eficàcia del sistema comporta que aquests es dotin de personal més qualificat i eliminar el contingut polític de la designació del Jutge de Pau.

by Josep Felip i Fillat. Lleida. 571

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Crec que els jutjats de pau s'han de suprimir, les seves competències, basicament tramitar exhorts són obsoletes i es imposible dotar de jutjats de pau amb persones manifestament desoneixedores de dret

by Ariana, Colegio de Abogados de Lleida, nº 1685

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Es evidente la necesaria exigencia al Juez de Paz de conocimientos amplios en el ámbito jurídico, és más, debería ser indespensable que se exigiera, como mínimo, estar en posesión del título de licenciado en derecho. Lo que no puede permitirse es que, hoy en día, los Jueces de Paz sólo lleven a cabo cédulas de notificación y no asuman sus propias funciones en otros asuntos que permitan descolapsar al Juzgado Único. Para ello, debería crearse un sistema de nombramiento para dichos Jueces de Paz, los cuales cumplirán siempre unos requisitos mínimos, siendo su cargo retribuido. Hemos de modernizar la figura del Juez de Paz, ya que durante muchas décadas este cargo ha sido asumido por personas con escasos conocimientos jurídicos.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Podrien ajudar a descolapsar els Jutjats de Primera Instancia i Instrucció, però en tot cas no n'hi ha prou en que el Jutge de Pau sigui un prohom, sino que se'ls ha de dotar d'eines i professionalitzar els seus membres. Un Jutge ha de ser un Jutge conegui de casos petits o grans dons tots són importants pels clients. Això vol dir formar e invertir diners en Justicia de proximitat de qualitat i crec que les intencions són unes altres.

by Josep Francesc Marí Cardona; col·legi de l’advocacia de Lleida. Col·legiat nº 600

Dijous, Octubre 24th, 2013

El sistema actual dels Jutjats de Pau, de les seves dotacions, i funcions, és totalment obsolet. No pot ser nomenat Jutge de Pau qualsevol persona i, a més, els Secretaris dels Ajuntaments, molt sovint no tenen cap formació en els temes dels Jutjats de Pau i dels registres civils, ni la volen tenir; i rebutgen aquests assumptes. Caldria veure estadístiques, per poder pronunciar-se més motivadament, però, coneixent l'assumpte, sembla que, avui, lo mès adient fora que desapareguessins els actuals Jutjas de Pau, com a tals, a tots els municipis, i que es substituissin per Agrupacions de Jutjats de Pau (amb un altra nom, es clar), servits per un/a "Jutge de Pau" no funcionari, contractat, llicenciat en dret, auxiliat per un/a administratiu/va secretari/a, també contractat no funcionari, amb una suficient formació específica en temes judicials d'aquest nivell; cada "Agrupació" donaria servei a un grup de municipis veïns, que globalment tinguessin prou càrrega de treball per justificar aquella "Agrupació", i que aquest personal, si calgúes, fos mòbil dins del seu territori, podent fer servir, en el seu cas, les oficines municipals dels pobles de la seva zona per resoldre els assumptes.

by Matias Griful i Ponsati, ICAB, col 18836

Dijous, Octubre 24th, 2013

Subscric anteriors opinions en el sentit de dotar de més competències al Jutges de Pau de tal manera quees pugui apropar la justícia al ciutadà, en un retorn al Jutjat de Districte, ja que amb una bona formació del titular aconseguiríem agilitzar una mica la justícia i fer-la més propera al ciutadà

by Salvador Espriu escudero,15528 BCN

Dijous, Octubre 24th, 2013

Evidentment

by Marta Matavera i Tajà (nº 833 – ICAVIC)

Dijous, Octubre 31st, 2013

Crec que hauriem de diferenciar: a) Jutjats de pau de pobles menuts de menys de 1.500/2.000hab . En aquests suposits el Jutge de Pau podria ser un ciutadà sense formació, amb la funció de "home bo". El que hauria d'estar assessorat és per un Secretari de carrera amb l'auxili d'Oficial , organitzat en una Agrupació de Jutgats de Pau. A ell correpondria també atendre el Registre Civil. Tinc experiencia en el funcionament de 2 Agrupacions a Osona , i funciona bé el tandem. b) Jutgats de Pau de poblacions més grans: aleshores es podría demanar requisits de formació al Jutge de Pau, i indubtablement precisaría del suport d'una oficina amb personal capaç: Secretari de Jutjat de carrera i Oficials, auxiliars,... La figura del Jutge de Districte permetria l'accessibilitat i proximitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×