Blog 1B – 4: Àmbit inferior al provincial

COL·LEGIS D’ÀMBIT INFERIOR AL PROVINCIAL

Creus que aquesta proposta de demarcació de planta és compatible amb criteris de justícia de proximitat?

11 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Setembre 27th, 2013

Crec que es totalment oposada.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

Es evident que no. Es contraria a la justicia de proximitat així com al principi establert en la Constitució de la gratuitat de la justicia i l'accesibilitat a tots els ciutadans. I un país democratic ho deixarà de ser si es posen través als ciutadans per accedir a la administración de justicia.

by LLUIS PEGUEROLES ARIÑO. Col·legi Advocats i Advocades de Tortosa. Núm. 035.

Dijous, Octubre 10th, 2013

En absolut. No es compatible amb criteris de justicia de próximital.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

Evidentemente, la pregunta como está planteada no se espera de ella y hay que coincidir en que se debe que rechazar toda modificiación del Ministerio de Justicia que implique alejar la justicia de proximidad al ciudadano, pero también hay que procurar que los jueces y fiscales sean competentes y conozcan el derecho.

by Anna M Vidal col.legiada 1128 Mataró

Dimecres, Octubre 16th, 2013

NO DE CAP MANERA I AIXÒ AFAVOREIX LA DENEGACIÓ DE JUSTICIA.

by Montse Soms 266 ICAFI

Dijous, Octubre 17th, 2013

Les reformes que están portan a terme des de Madrid son descaradament centralistes. I les que s´ han dut a terme fins ara, sens dubte, han perjudicat al ciutadà i a l´ advocat. El resultat no pot ser més desavedor.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Aquestes reformes tenen l'objetiu de centralitzar, controlar i dificultar l'accès a la Justicia. Menys justiciables meys cost per a ells.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

No es compatible amb criteris de justicia de próximitat, és evident que no es preten aproximar la Juticia al ciutadà sino allunyar-la per a que no en faci us.

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

No és un tema de compatibilitat sinó directament de pols oposats,...que no s'atrauen.

by Carlos Xipell 11594 ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

ROTUNDAMENTE NO. UNA JUSTICIA EFICAZ POR SENTIDO COMÚN Y LÓGICA HA DE SER UNA JUSTICIA PRÓXIMA A LETRADOS Y CIUDADANOS.

by Júlia ICAFI nº 650

Dimarts, Novembre 5th, 2013

Les actuals reformes legislatives pràcticament totes proclamen l'eficiència i l'eficàcia en els serveis que cal donar als adminsitrats i ciutadans. La justícia com a servei essencial de la nostra societat ha de ser pròxima perquè sigui eficaç i eficient, la reforma que es pretén portar a terme no respon a aquests interessos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×