Blog 1B – 1: Àmbit inferior al provincial

COL·LEGIS D’ÀMBIT INFERIOR AL PROVINCIAL

Quins serveis podrien facilitar els col·legis d’advocats d’àmbit inferior al provincial?

7 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Setembre 27th, 2013

Sobre tot els relacionats amb la proximitat: Utilització de les instal-lacions col-legials. Comoditat pels administrats en ordre a la designa d'Advocat d'Ofici. La formació continuada presencial. La participació amb les autoritats locals en la dinamica de la ciutat. La presencia institucional dels advocats a la vida de la ciutat.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

El principal el d'una formació continuada PRESENCIAL; formació que es esencial pel advocat davant el ventall de reformes legislatives que es van produint. Per altra banda, pels propis ciutadans qui son en definitiva els usuaris de la justícis, u en concret de la justicia gratuita

by LLUIS PEGUEROLES ARIÑO. Col·legi Advocats i Advocades de Tortosa. Núm. 035.

Dijous, Octubre 10th, 2013

Si es tira endavant la reforma i es centralitzen tots els jutjats a la capital de provincia, seràn mes necessaris que mai per a continuar donant les mateixes prestacions que ara: asistència sanitaria a través de les mutues, organització del torn de ofici, si es que no s'exclou als advocats perifèrics o en la intenció del Sr. Ruiz Gallardon no hi ha l'objectiu de funcionarialitzar el servei de ton d'ofici, etc.

by Montse Soms 266 ICAFI

Dijous, Octubre 17th, 2013

Els mateixos serveis que ara don al col·legiat i que és recullen als estatuts col·legiats. Des de temps inmemorial les professions s´ han agrupat en gremis per defensa dels interesos del mateix grup. El Col·legis d´ àmbit no provincial han de seguir endavant per garantir la dignitat de la nostra professió en tots els nivells.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Els mateixos serveis i molt més. Els Col·legis d'àmbit no provincial hauran de seguir per donar servei als seus col·legiats i recolsar-los allí on siguin. Quin sentit té que un advocat tingui el seu Col·legi professional a més d'una hora del seu despatx, la qual cosa vol dir que no hi anirà mai o no podrà gaudir practicament dels seus serveis. A més a més han d'estar ben pressents per recordar-nos la diversitat i la pluralitat del nostre territori.

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

La pregunta ja és tendenciosa de per si. Els que fem ara, o és que no es fan? Potser els col·legis provincials fan més serveis en l'actualitat? Quer no els hi caldran delegacions? Se'n recordaran que hi ha companys més enllà de la capital? Hi haurà categories diferents de companys? Seran sensibles als problemes de les altres localitats i a la seva idiosincràsia?

by Carles Capdevila, col. 727 ICAVic

Divendres, Octubre 25th, 2013

Proximitat i personalització del servei, el Col·legis han de seguir endavant per garantir una adequada atenció tant al profesional com al ciutadà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×