Blog 1A – 1: Tribunals d’instància

TRIBUNALS D’INSTÀNCIA ÚNICAMENT A LES CAPITALS DE PROVÍNCIA

Com considereu que afectarà l’exercici de la professió i els despatxos professionals el fet que els tribunals d’instància només es trobin ubicats a les capitals de província?

52 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Setembre 27th, 2013

Crec que provocaria una distorsió molt important per la professió d'advocat i pels usuaris. Pel que fa a la professió tendiria a concentrar encara més els despatxos a les capitals de provincia. Pels usuaris els hi augmentaria els costos per desplaçaments. Es perdria la justicia de proximitat.

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

Malgrat que la nosta professió es basa en la confiança amb el client, el fet que els jutjats s'ubiquin a les capitals de provincia, produrià un descens en el nombre d'assumptes pels companys ubicats fora de la capital i una evident perdúa de temps en els desplaçaments als jutjats i a la llarga pot donar lloc al tancament de despatxos professionals i baixes col·legials, donat que els clients per tal d'avaratir despeses s'estimaran anar directament al desptax d'un advocat situat en la capital de provincia.

by jaumeicaterrassa

Dijous, Octubre 3rd, 2013

Plenament d'acord amb el primer comentari. Limitaria l'accès a la justícia a molts ciutadans.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Com advocada amb despatx fora de la capital de provincia és evident que em preocupa tota aquesta situació. Indiscutiblement els advocats amb despatx fora de la capital tenim molt a perdre, però encara més els justiciables. Nosaltres els advocats podem obrir oficina a qualsevol lloc, amb els inconvenients evidents que suposaria començar de nou, però el ciutadans perdrien en atenció i serveis. Que us semblaria que un ciutadà tinguès que recorre més d'una hora en cotxe per poder acudir a ca l'advocat o al Jutjat. No fa gaire una coneguda em va explicar que había buscat un advocat de fora perque pensava que seria millor i em va reconeixer que s'havia equivocat i encara que estava en contacte amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, i que el advocat li estava portan el tema molt bé, ella comentava que trobava a faltar la proximitat, l'empatia de l'advocat amb ella mateixa o amb el funcionaris, el trepitjar Jutjat junts, vaja, en definitiva referia que no era el mateix i que s'había adonat massa tard.

by Manuel Fernández, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Implicaria un retrocés a la centralitat més obscura, allunyant la Justícia de l'entorn natural del ciutadà, sense que la mesura tingui cap lògica de fons. L'ordenació actual del mapa dels Jutjats i Tribunals és el/un problema de la Justícia?

by Ismael Campos, Sant Feliu de LLobregat, 2210

Dilluns, Octubre 7th, 2013

Pot dir-me algú quin és el benefici de la concentració dels jutjats només a les capitals de província??? Reducció de costos per l´administració?? Si a Catalunya ho paguem els catalans, que els importa al Ministeri... I, a més, jutjes, oficials, secretaris, llum, seguretat... si pràcticament els costos seran els mateixos a mi que m´expliquin el benefici de treure la justícia de proximitat, la demarcació i planta actual... no ho entenc

by Mercedes Aguilera Vilalta Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 13841

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Plenamente de acuerdo con el primer comentario. Esta medida no beneficia ni al justiciable ni a los profesionales de la Justicia. Sólo busca recortar gastos. Pues que administren bien los recursos públicos. La corrupción es una lacra social y estas medidas son otro ejemplo de su devastador efecto sobre los administrados.

by Ana María Velasco Vega

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Sincerament, aquest govern i en concret el Ministre Gallardón s'han begut l'enteiment.L'únic objectiu que hi ha es anar recentralitzant i anar destroçant mica en mica tot el que durant més de trenta anys s'anat fent.Es legislar, per legislar i crear mala maror en els operadors jurídics.No pot ser que una administración de justicia que de per sí ja és lenta, encara ho sigui més, si es centralitza tot en un sol jutjat de provincia, perquè a mi no m'enganyen, l'objectiu només pot ser el que encara menys facin molta feina més i aixó no portarà més que caos. Ni que dir de despatxos tancats, seus colegials tancades....encara més atur????...sencillament no s'enten.

by JOSEP MARIA BORRAS TOUS COL.LEGI DE GIRONA COL 2994

Dimecres, Octubre 9th, 2013

ABSOLUTAMENT NEGATIU. EL QUE ES TRACTA ES D'APROPAR L'ADMINISTRACIO DE JUSTICIA AL JUSTICIABLE I NO PAS ALLUNYARLA. LA CENTRALITZACIO D'ORGANS ES NEFASTA I COMPORTARA MES DESPESES PER ELS ADVOCATS QUE NO ESTEM A LA CAPITAL

by Alexandra Cat, ICAFI 654

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Hem de veure que els jutjats són elements dinamitzadors de les economies de comarques ( per exemple, dòna feina a persones que están en aquella zona, i si n'han de venir de fora per cobrir places, ajuden llogant habitatges, realitzant consum, etc) i fa que la riquesa es distribueixi pel territori, aspecte que crec molt positiu per tal d'evitar les grans concentracions urbanes. LEs aglomeracions que comporten les seus judicials (persones desplaçant-se per realitzar diligències tant simples com una designa apud acta) es veuran empitjorades: més despesa de desplaçament, més despesa d'aparcament, més contaminació. No hi veig cap aventantge respecte de la "desorganització" judicial habitual. LA concentració de recursos no fa que aquest s'optimitzin, si no que col·lapsin. En una societat moderna, on tens tot el món al teu abast des del ordinador que tens a casa, em sembla obsolet dir a un ciutadà que ha de fer-se fins a 100 km per anar al jutjat. Ja es veu que la visió de tota la reforma és per tornar al segle XIX i no pas per anar al segle XXI, que per cert, és al que som

by maria jose roman colo.legi d´advocats de girona 1696

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Em sembla un retrocès lamentable i un obstacle més per impedir l´accès a la justicia al ciutadà, com ja ha estat la implatació de les taxes judicials.

by 1398

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Felicitats al president del consell dels advocats de catalunya per les declaracions a TV3 d'avui, on deixava pales el perjudici que supossará pel ciutada i per tots els operadors juridics aquesta mesura. Amb la llei de taxes que impossibilita el acces, i amb una justicia cada vegada menys propera i al.liena al ciutadá, ara ademés geograficament parlant, crec de desde l'advocacia institucional i desde el exercici individual de la professio que tots em de fer, s,ha d'aturar aquesta continua agressio a la professio, regulant ademés alla on menys crec que fa falta.

by LLUIS PEGUEROLES ARIÑO. Col·legi Advocats i Advocades de Tortosa. Núm. 035.

Dijous, Octubre 10th, 2013

Per als professionals de fora capital de provincia ens obligaría a establir concerts econòmics amb els de la capital, si mes no per a atendre als nostres clients que per raó de proximitat i confiança cotinuarien acudint al advocat/a de poble o be hauriem de exigir major implicació del procurador en la representació del client. En qualsevol cas això comportaria o be un encariment dels serveis pro-fessionals o una minva en la qualitat en la prestació del servei. En un altre ordre de coses pero lligat amb l'unicitat provincial dels jutjats, que passa amb el torn d'ofici? el prestaran només els advocats residents a la capital de provincia? i si l'hem de prestar també els advocats de poble potser que no resulte rendible?.

by Miquel Blancafort Engelfried Sant Feliu 2222

Dijous, Octubre 10th, 2013

La intenció és deixar-ho tot com al S XIX. Per la mateixa raó aquest Ministre podria decidir concentrar els òrgans judicials a la capital del Reino. Algú ha calculat el cost d'edificar una nova Ciutat de la Justícia? Es un primer pas per desmuntar la igualtat i el dret dels ciutadans i de les ciutadanes independentment del lloc del territori on visquin.

by Cati Vilà Teixidor, ICAG núm. 2319

Dijous, Octubre 10th, 2013

Com a advocada de fora de capital em perjudicarà molt en quan a pèrdua de temps amb desplaçaments a la capital i serà un increment econòmic als clients perquè hauré d'acabar cobrant els desplaçaments i el temps perdut i no sé com hauré de recuperar aquestes hores perdudes per fer feina al despatx . També hi haurà una pèrdua de relació amb els funcionaris ja que ara som com una petita família on tots ens coneixem. I per últim, d'on es treuran els diners per fer més edifics i jutjats a la capital i quin malbaratament de diners haurà estat tots els edificis judicials que s'han fet ens els últims anys?????

by Yanirez Amelia Orta colegiada 2273

Divendres, Octubre 11th, 2013

Esta nueva medida sinsentido alguien me puede decir que persigue?, crear el caos generalizado? , enviar a mas personas al paro?, ó encarecer los servicios jurídicos?, no encuentro la respuesta, porque no creo que centralizar, sea la solución para agilizar la justica y que se pueda ofrecer un servicio de calidad, tampoco se abaratarán costes, porque con menos personal, no creo que se puedan realizar de forma centralizada las mimas funciones que se hacen en la actualidad por los juzgados de los pequeños partidos, en fin de esta administración de gobierno se puede esperar cualquier cosa, cada vez se meten a liarla más gorda, con tal de seguir manteniendo sus prebendas, sacrifican lo que sea y al precio que sea necesario, a ver a donde iremos a parar.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Sembla evident que hi ha un consens total de que la concentració de Jutjats es una bestiesa. Caldria veure des de ell Consell quina es la opinió dels altres operadors jurídics: Procuradors, Jurges, Fiscals, Forenses, Funcionaris etc. etc.

by Anònim

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Provocarà la concentració dels serveis judicials en un centre allunyat de la majoria del territori i ciutadans, dificultant l'accés a la justicia i fent inaccessible el servei. Quant als lletrats, dividira la professió entre el lletrat de jutjat, resident a la seu judicial i el lletrat assessor o de proximitat al ciutadà i allunyat del centre judicial.

by Josep Felip i Fillat. Lleida. 571

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Lamentable, es voluntad del govern de laminar Catalunya.

by Jaume Ricart Torrent, 1040 ICATER

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Em sembla un intent encobert de prostituïr l'estat de dret, dificultant al ciutadans l'accès a la justicia. Es tornar un segle enrera, igual igual que el partit que impulsa el projecte, que és d'un altre segle.

by Anna M Vidal col.legiada 1128 Mataró

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Crec que serà un problema pels clients sobretot, ja que la concentració els fara perdre més temps de desplaçaments ja sigui amb advocats del seu propi domicili o de la capital de provincia, per no dir que es inviable que tots els afers de la provincia de Barcelona (superpoblada) es tramitin tots en els jutjats de Barcelona. A efectes nostres entenc que no cal que tinguem despatxa a la ciutat pero aiuxpo revertirà amb més desplaçaments i més costos

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Només problemes pels clients? Qui assumirà els costos dels desplaçaments (despeses i hores invertides)? Podran competir en igualtat de condicions aquells que tenen despatx a la "capital" dels qui no en tenen?

by Pablo Molina, 1929 ICASF

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Estoy de acuerdo con la mayoría de los correos, aunque realmente no creo que las distancias sean un problema, pues todos llevamos temas correspondientes a diversos partidos judiciales y no por ello dejamos de cogerlas, es más con frecuencia los justiciables prefieren desplazarse a la busqueda del abogado que no a los que tienen en la plaza, sin importarle mucho los gastos, prefieren a un abogado, por el motivo que sea, que ir a los de su proximidad. Tampoco veo que pueda ser un problema que los juzgados estén más o menos centralizados, incluso muchos estuvieron conformes en que todos los juzgados de Barcelona estuvieran en una misma sede, otra cosa es el resultado final, pero a la larga nos hemos ahorrado muchos viajes, salvo en algún caso particular. Cierto que no es bueno que desaparezcan el actual sistema, por lo aportado en los demás comentarios que me preceden, pero creo que sea cual sea la formula que se elija, lo que se necesita es estudiar los problemas desde un punto de vista práctico y no sentimental, creo que se necesita una reforma en profundidad de la justicia, que se aparte de la "burrocracia" y que se impulse de una vez el expediente judicial electrónico y las nuevas tecnologías, pues parece que la administración esta en una "nuve" diferente a la de la vida cotidiana.

by Susana, Tarragona, 2012

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Partint de que descentralitzat com ara està ja hi ha problemes amb el volum de feina que es tramita als partits judicials fora de província, colapatsant-se en molts casos els Jutjats, no comprenc com pretenen concentrar-ho més tot, doncs considero que això amb indepèndencia de l'alt preu que haurem de pagar tant advocats, procuradors i clients, implicarà un empitjorament en el servei judicial.

by Joan R. Puig Pellicer 257 ICAFI

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Els suposats "experts" que han redactat l'esborrany i que el Ministeri de Justícia ha subscrit sense embuts i ho ha justificat amb la millora de les comunicacions no han pensat que aquesta millora de les comunicacions també funciona en sentit invers, és a dir de la capital cap els municipis i per tant, aquesta projectada reforma és una solemne bajenada que només ´te per objectiu posar més dificultats als ciutadans per accedir a la justícia que per a ser-ho ha de ser accessible, àgil i eficaç

by Antonio Xuclà Comas Col.de Lleida nº 670

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Anirà en benefici dels despatxos de les capitals

by Carlos Xipell 11594 ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

FATAL. ALEJARÍA LA JUSTICIA DEL CIUDANO. POR EJEMPLO, BERGA Y BARCELONA

by Ana M. Buch Borrell – ICAB nº 19.311

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

He leído con atención los anteriores comentarios, detrás de una sutil defensa de los intereses de los justiciables, se pone de manifiesto los inconvenientes logísticos que esta nueva ordenación supondrá para los abogados con sede fuera de la capital, además de perder el clima y trato "familiar" que actualmente tienen el privilegio de vivir en los juzgados pequeños. Ninguno de los anteriores argumentos me parece de suficiente importancia como para desestimar de entrada la opción de centralizar los Juzgados. Si partimos de que el sistema actual es insostenible, debe exigirse a nuestros gobernantes que se racionalice el gasto destinado a medios y servicios, y no puede mantenerse la proximidad de servicios públicos cuando su coste no se puede asumir. Dicho esto, para determinar si realmente este coste se puede o no asumir, deberíamos empezar a controlar con lupa, el uso de los fondos públicos, entre ellos los costes de cargos políticos y/o semi-políticos improductivos, las múltiples subvenciones a partidos políticos y otras instituciones totalmente improductivas, y un largo etc... Quizás una vez realizado este ejercicio de racionalización, y eliminados/controlados todos los gastos prescindibles, resultaría que si es posible mantener una justicia de proximidad, que sin duda beneficia al justiciable. Hasta que no se realice un profundo análisis de los gastos a cargo de las arcas públicas, si se quiere mantener las actuales políticas de nombramiento de cargos, empresas públicas y subvenciones, la opción más simple es centralizar juzgados. Saludos!

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

M'agrada la fina ironia de la comunicació anterior. Vull afegir que hi han moltes maneres molt més facils de racionalitzar la justicia, però es evident que el mal funcionament de la mateixa es el millor que pot pasar per mantenir el regne de la corrupció politica.

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

A la llarga la concentració de jutjats suposarà dificultar l'accès a la justicia pel ciutadà i comportarà la desaparició dels despatxos petits ubicats lluny del jutjat centralitzat.

by sebastia puigdecanet basco 267 VIC

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Tot sencer forma part de la politica dels NeoCons, consistent en que els rics siguin més rics i els pobres acabin miserables, a costa de negar-los els drets fins ara básics: educació, sanitat i ara justicia. Acabarem com Africa: tot a la capital, convertida vulguis o no en una Metropoli gegantesca, i la provincia abandonada. Com aquests del PP ja tenen diners i manera de viure bé, van directes a ensorrar el sistema democrátic, l'estat de dret i els serveis al ciutadà. Espero no veure-ho (ja tinc una edat...). Per cert, la pregunta penso que está un xic mal formulada, doncs no crec que Sabadell, Mataró, La Bisbal, Blanes, Terrassa, es puguin considerar com a "rurals".

by sebastia puigdecanet basco 267 VIC

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Per cert, me'n descuidava: la Administración de Justicia no s'arregla canviant concentracions, fent ciutats judicials, obrint més jutjats i altres collonades. Reconec que si jo fos funcionari, dis-funcionaria igual que fa la majoria: sou segur a final de mes, treballis molt, poc o gens, compleixis l'horari o llegeixis el diari, i a sobre no et poden fer fora, i dificilment hi ha un Cap de Personal que t'obri expedient i et fotin al carrer. Mentre no es donin compte que la motivació per treballar és la económica (sou més prima, o incentius, digueu-ne com vulgueu), ja poden anar cantant, que la burra no es mou. Per tant, sou base, més prima sobre feina feta a final de mes, i veureu com s'esbatussen per proveïr, tramitar i apretar el jutge per que dicti senténcia. Peró els NeoCons, ja ho he dit, ho arreglaràn tot, no patiu (al seu gust, aixó sí).

by JOSEP MARIA BONADA SANZ 14597 ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

Malgrat de Mar, 23/10/2013 Es lamentable que en un Estat de Dret i Democratic es pretengui la concentracio. Aixo solament afovereix a uns pocs despatxos de capitals i a la administarcio de justicia. A la majoria de ciutadans es un clar perjudici. Ara que ja families que al me spotser solament tenen uns 400 euros per viuere, que vagins a Barcelona , paguin transport, etc, perdin molt mes temps, i aixo tambe als advocats que no tinguin despatx a la capital. Que farems els ciutadans que mes o menys podem dir de clase mitjana, s'ho pensaran molt si han d'anar als Jutjats, taxes, transport, temps, etc. El que veolem es que els assumptes dismiueixin, per disminuir feina i personal, estalviar diner l'administarcio i treballa menys, y que qui pagui tot aixo siguin els ciutadans de les provincies i els pobrs despatxos de provincia. La justicia per ser veritable justicia com mes a prop del ciutada millor, tot, fins i tot el poder, com mes disgregat millor, tot allo que es concentra malament. Els governants solament pensen en les seves cadires i els seus diners, i a enredar que es la seva feina, no pensen en el be comú. Reitero, es lamentable. Qui ha viscut l'imposicio franquista una miqueta, ara te que torna aguantar la que be revestida de democracia.

by Joaquim Faus Pascuchi; Col·legi de Barcelona; col·legiat nº 7.731.

Dijous, Octubre 24th, 2013

Ho considero vergonyós i escandalós. No es pot permetre la supresssió dels jutjats de partit doncs són peça fonamental en l'adminitració de justícia. Concentgra-ho tot als jutjats de les capitals de província (així en diuen a la meseta) és una bestiesa. Amb els problemes endèmics de la justícia només hi manca això. A l'ínclit ministre Ruiz Gallardón, que penso és ministre per les bestieses que proposa, em permeto sug·gerir-li una reforma molt més real: Plantegis d'una vegada la supressió dels registres de la propietat tal com estan ara concebuts. No demano que deixin d'existir, però sí que passin a ser un òrgan administratiu que no necessitin al capdevant una persona que hagi fet unes oposicions. Per exemple les funcions del registradors les podrien assumir els notaris, fedataris públics per definició, i ells, prèvia consulta telemàtica als llibres del registre, autoritzarien o no una escriptura. Però és clar, això que fa anys que proposo i que molts notaris hi estan d'acord, toparia a plena cara amb el senyor Rajoy, que és un dels personatges més vergonyosos que té el país veí anomenat Espanya i, em descuidava de dir-ho, és registrador de la propietat. Que ens deixin en pau amb els jutjats de partit, amb els col·legis de partit, que tot està prou malament com per a fer invents del TBO. Això us ho comenta un advocat que ha exercit i exerceix a una anomenada capital de província. La dictadura d'una majoria absouta és el pitjor que pot passar, ja que es fonamenten ens els vots per fer el que els hi dóna la gana, recordant amb la seva actuació la dictadura franquista. Com diu un vell amic meu andalús: Lo queremos de Almería porque somos mayoría.

by JOSE GUTIERREZ ROSELLO, COLEGIO DE BARCELONA, COLEGIADO 21.383

Dijous, Octubre 24th, 2013

Fruto de la experiencia, la idea de los Juzgados de proximidad, a la práctica aleja y dilata la acción de la Justicia con relación a los justiciables, todos sabemos lo que es presentar una acción de despido en Terrassa o Sabadell y para cuando señalan la vista, últimamente depende de que se trate el tema hasta el 2015,extremo este último que en la Capital no ocurre y ello porqué hay más número de Juzgados. La Justicia de proximidad daría resultado con medios materiales, humanos y económicos adaptando y creando más Juzgados que dieran respuesta a la ciudadanía, extremo este último que actualmente esta alejado de la realidad, mucho politiqueo y poca practicidad, más vale la concentración de todos los Juzgados en la Capital o en Berga si hace falta y que se de respuesta en el menor tiempo posible a los ciudadanos. A ver si nos enteramos, los políticos y especialmente los de Catalunya se ponen medallas inaugurando Juzgados en Mollerusa, sea dicho con el debido respeto, y sin el suficiente acompañamiento presupuestario, ni dotación de medios humanos, quitándoles las pagas a los funcionarios de justicia, para que estén más motivados, pero eso si, " Hem apropat la Justicia als ciudatans". Generalmente y partiendo de la normalidad un ciudadano tendrá tres o cuatro juicios en la vida, más vale que se desplace que no tenga que esperar años a celebrar cada uno de ellos.

by Vladimir Lamsdorff, ICAB, 16.164

Dijous, Octubre 24th, 2013

Totalmente absurdo. Por ejemplo, en la prov. de Barcelona, ¿cuántos juzgados habría que crear en la capital para atender a todo el trabajo que hacen en los Sabadells, Terrasas, St. Felius, Vilanovas o Cornellás? ¿Dónde? ¿En otra nueva ciudad de la justicia (mucho mayor)? ¿Y con cuántos parkings (para justiciables, abogados, peritos, etc.)? ¿Y con qué comunicaciones por trenes de cercanías? ¿Y qué hacer con tantos edificios judiciales como hay fuera de BCN, muchos de reciente construcción? En toda inversión, incluso pública, hay conceptos como amortización, retorno, etc. ¿Qué quieren, mejorar los del aeropuerto de Castellón? ¿Que se lo han pensado? ¿Que han calculado los costos? De la comodidad de justiciables y profesionales ya ni hablo. ¿Cómo se les ocurre gastar una millonada, y gorda, con la única finalidad de empeorar la calidad de un servicio público? ¡Hay que ser totalmente gallardón! Por cierto, yo sí soy neocon. Pero nuestro ínclito ministro, desde luego que no.

by Josep Francesc Marí Cardona; col·legi de l’advocacia de Lleida. Col·legiat nº 600

Dijous, Octubre 24th, 2013

Teòricament Espanya es un Estat modern, democràtic i respectuós amb els seus ciutadans. En l'ámbit que estem tractant es clar que això no és així. No pot ser que un partit polític que tingui majoria absoluta al parlament estatal pugui modificar, ell sol, lleis tant importants les que afecten a l'organització de la Justícia, l'Ensenyament, la Sanitat, o les Universitats, sense consens majoritari amb les altres forces polítiques. Aquesta iniciativa de l'actual govern i grup parlamentari del PP a les Corts Espanyoles, es nefast. Reconduir-ho, en un futur proper, quan ells perdin les eleccions, costarà molt més, i l'embolic i l'inseguretat política, seran enormes. No s'entèn que això pugui passar quan al servei del Ministeri de Justícia, i de les mateixes Corts Espanyoles, hi ha un munt de Magistrats, Fiscals i Lletrats que, es suposa, treballen (treballen?) i assessoren (assessoren?) al Govern Central i a les Corts, respectivament. A banda dels perjudicis ja esmentats als justiciables (que ès lo més important), als funcionaris de l'Administració de Justícia, i als professionals (advocats, procuradors, perits, etc), el cost econòmic afegit que implantar l'avantprojecte de llei de nova planta judicial suposaria, es totalment inassumible actualment pel pais; i a banda, el malbaratament de multitud d'infrastructures avui existents fora de les capitals de provincia, que quedarien sense objectiu, i es malvendrien, com tants altres cops ha passat, i està passant (casernes i instal·lacions militars, casernes de la Guardia Civil, habitatges als fars de les costes que ara son ocupats gratuitament com a residències d'estiueig per alts càrrecs, etc, etc). AIXÒ NO POT TIRAR ENDAVANT.

by Francisco Fernández Lara. ICAB. 33561

Dijous, Octubre 24th, 2013

Ho considero una barbaritat més d'aquest govern, que encarirà encara més l'accés a la justícia i suposarà unes despeses considerables en temps i diners de tots aquells qui no hi tenen despatx a la capital.Estic completament en contra.

by Anaïs, ICAB, 35132

Dijous, Octubre 24th, 2013

Crec que afectarà molt negativament en tots els aspectes. La centralització implicarà una major saturació dels Jutjats que ja estan a capital de província, allunyar l'Administració de Justícia de la ciutadania -encara més-, despeses absolutament innecessàries per al justiciable i un llarg etcètera. Hi estic absolutament en contra.

by Rosa M Bertran Pedrero nº 11.704 ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

Després d'anys d'anar veient com la justícia sempre ha estat la maria de tots els governs espanyols des de la democràcia, ara ja estem arribant al límit dels despropòsits i, com amb tot, limitar el dret a l'accés a la justícia per els desfavorits i fins i tot per les classes mitjanes que ja el tenen molt reduït desprès de gravar qualsevol activitat amb tasses desproporcionades i injustes. Ara es pretenen carregar la justícia de proximitat, incrementant el col·lapse que hores d'ara ja tenen tots els òrgans judicials. Patétic

by Salvador Espriu escudero,15528 BCN

Dijous, Octubre 24th, 2013

Afectarà els costos d'aquells clients de fora la capital, en perjudici del professional, ja que els clients preferiran aquells advocats del mateix terme judicial (precisament per abaratir costos i immediatés). També provocarà un major col·lapse dels tribunals,excepte que es creïn tants o més como hi ha fora de capital de província (gens probable.

by Carles Capdevila, col. 727 ICAVic

Divendres, Octubre 25th, 2013

No s’entén ni s’explica, a banda de limitar encara més l'accés a la justícia a molts ciutadans es perdria la justícia de proximitat, per la mateixa regla de tres podrien plantejar i tancar tots els hospitals i centres de salut, escoles, administracions d’hisenda, Oficina de treball de la Generalitat, Seguretat Social (...) i passar-los a la capital.

by MERCE PRADAS SALA, ICAVOR 880

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Els clients busquen l'advocat al costat de casa. Cada dia es fa més palès que és així: si els serveis estan al teu poble per què vols desplaçar-te, perdre temps i diners? dons això és el que fa la proposta de llei: fa perdre temps i diners a tothom, als justiciables, als advocats etc. només s'entén aquesta proposta si qui ho ha fet no ha trepitjat mai els jutjats de primera instància. us imagineu una detenció d'una persona de granollers (per dir un lloc relativament prop de Barcelona) la quantitat de despesa que suposa pels implicats (el detingut quan queda lliure ha de tornar a casa seva, els testimonis si n'hi ha, han d'anar i tornar i la víctima igual) a part del malbaratment de recursos públics (la policia que deté es de Granollers i ha de fer el desplaçament, tancaran instal.lacions per fer-ne de noves, etc), per no parlar de l'advocat que aquest ja es queda sense feina (s'avisarà un de Barcelona), en fi un DISBARAT...... TOT ES UN TEMA DE POLITIQUEO.

by Francesc Matarin i Dalmau. Col·legi d’Advocats de Terrassa. Nº Col. 1.183.

Dilluns, Octubre 28th, 2013

No vull perdre l'oportunitat per fer un comentari completament negatiu sobre les intencions del Ministeri en relació a l'organització judicial que es proposen d'implantar. Certament, sembla que no hagin trepitjat mai cap Jutjat, però jo veig que sí que saben el que fan i el què pretenen: dificultar la justícia, perjudicar a la majoria de ciutadans i de professionals, evitar o impedir que es pugui contradir la seva política i així fer el que els doni la gana.

by Toni Ordoño ICA Terrassa col. nº 1.888

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Obviamente , esa circunstancia solo provocaría beneficios a los compañeros de las capitales de provincia, y ningún beneficio a los demás. Aumentaría los gastos de gestión por el mero hecho del desplazamiento, por no decir del perjuicio ecológico derivado del mayor gasto de energía en los desplazamientos. De igual forma el justiciable se vería perjudicado por la pérdida de tiempo en los traslados. También el mercado de clientes se vería reducido en las ciudades no capitales de provincia. Sinceramente no veo ningún beneficio.

by Giovanni Battista ZIELLA

Dilluns, Octubre 28th, 2013

Una maggiore razionalizzazione non è di per sé un male. Però di fatto non si tiene conto dei costi per spostarsi dalla periferia in provincia: costi anche di inquinamento (benzina ecc.), di tempo, sia per gli avvocati che per i clienti. Non credo che, a con ti fatti, si risparmia e si faccio un miglior lavoro per la gente.

by JAUME MAYOL i CAROL

Dimarts, Octubre 29th, 2013

La GLOBALITZACIÓ no en te prou en copar els mercats del comerç; ara entra en el mon de la Justícia. És molt evident que la CONCENTRACIÓ de JUTJATS afavorirà clarament als grans despatxos professionals. Aquests son els únics que podran permetre tenir un GRAN DESPATX CENTRAL de referència a les CAPITALS, i obrir PETITES SUCURSALS a les ciutats en directe competència als despatxos locals, la qual cosa, ara, amb la JUSTÍCIA DE PROXIMITAT, els resulta difícil pel cost que suposa suportar el cost de estructures mitjanes en cadascuna de les ciutats que son cap de partit judicial. Amb els tribunals a la capital aquesta circumstància s'inverteix, i passa a convertir-se un problema per als despatxos mitjans i petits, ja que, llevat fórmules imaginatives i molt ben coordinades, difícilment els permetrà suportar els costos d'una imatge i presència digna i competitiva en les capitals i, al mateix temps, a la localitat del seva ciutat on fins on ara tenen despatx. Si tot tira endavant, caldrà imitar a les recents associacions de despatxos de Procuradors dels Tribunals, sense cap dubte. El que no s'ha, ni pot fer es protestar i quedar-se quiet. Preparats, llests, ja!!!!

by Salvador Soler Vicens, Degá Emèrit de l’ICA de Mataró, col.legiat nº 73

Dijous, Octubre 31st, 2013

Si s'arribés a aprobar aquest despropòsit, els advocats "de Partit" quedarien greument perjudicats ja que probablement les grans empreses, Bancs, Financeres, Companyies d'Addegurances, etc encomanarien els seus cassos a advocats de les capitals de Provincia on es cel.lebrés el judici, salvat que entengessin que la "proximitat" que es vol negar al justiciable per Llei, els hi convé com estrategia d'atenció al client, qui preferirá l'advocat proper i probablement conegut. En tot cas el desplaçament a la Capital sempre seria més onerós pel ciutadá i pel professional, en diners i en temps. Més encariment de la Justicia en contra dels drets funamentals. Cal aturar-ho

by Pep Canício Querol, Tortosa 59

Dissabte, Novembre 2nd, 2013

Negativament, però sobre tot afectarà els ciutadans. La Justícia de proximitat ha estat, de sempre, un valor a aconseguir. Independentment de l'enorme cost econòmic, que fa que l'idea sigui irrealitzable ara per ara, els canvis no poden anar en la línia de dificultar l'accés a la justícia.

by Jordi Perramon. Manresa. 716

Dilluns, Novembre 4th, 2013

Un claríssim perjudici pels advocats amb despatxos fora de les capitals de província, amb un brutal increment de costos, però sobretot un claríssim perjudici pels ciutadans, que per qualsevol acte processal (declaració, ratificació, etc.) s'haurien de desplaçar fins la capital i perdre moltes més hores del que ja fan ara. Ni els advocats ni els ciutadans podem consentir això. Quina explicació tenen els milions d'euros invertits els darrers anys en palaus de justícia a ciutats com Manresa, Reus, Vilanova...? Que s'han tornat bojos?

by Salvador Soler Vicens Degá Emèrit de l’ICA de Mataró. Col. nº 73

Dimecres, Novembre 6th, 2013

dijous, octubre 31st, 2013 Si s’arribés a aprovar aquest despropòsit, els advocats "de Partit" quedarien greument perjudicats ja que probablement les grans empreses, Bancs, Financeres, Companyies d'Assegurances, etc encomanarien els seus cassos a advocats de les capitals de Província on es cel.lebrés el judici, salvat que entenguessin que la "proximitat" que es vol negar al justiciable per Llei, els hi convé com estratègia d’atenció al client, qui preferirà l'advocat proper i probablement conegut. En tot cas el desplaçament a la Capital sempre seria més onerós pel ciutadà i pel professional, en diners i en temps. Més encariment de la Justícia en contra dels drets fonamentals. Cal aturar-ho

by Sabadell 1346

Dimecres, Novembre 6th, 2013

És un endarreriment en l'administració de justícia. Serà un gran perjudici pels justiciables i pels professionals. És anar allunyant la justícia propera, trencant una tendencia que anava en sentit contrari al que es preten ara.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×