Blog 1A – 7: Tribunals d’instància

TRIBUNALS D’INSTÀNCIA ÚNICAMENT A LES CAPITALS DE PROVÍNCIA

Es poden veure afectats els procediments d’execució de sentències o altres títols executius per la concentració de tots els jutjats a les capitals de província? Segons el teu criteri, dinamitzarà o dilatarà més aquest tipus de procediment?

15 comments

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

Es evident que sí. Hi haurà un major colapse d'assumptes, i si ara els jutjats ja porten un retard considerable, després aquest retard será major.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Octubre 4th, 2013

Jo crec que les execucions, com tot el procediment, quan més lluny de l'administrat estigui, pitjor.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Dilatarà aquests procediments. Com ha passat amb el Jutjats Penals, únics en les capitals de provincia i que han devingut els més colapsats per a temes d'execució.

by Ana María Velasco Vega col·legiada 1296 ICATER

Dimecres, Octubre 9th, 2013

No sols es dilataran sino que els colapses serán totals.I el tancament i trasllats, no generen costos també?, i totes les seus judcials de nova creació que el govern de la Generalitat encara està pagant, s'hauran de tancar i deixar que es degradin?, a Barcelona o Girona o Lleida o Tarragona s'hauran de crear noves seus judicials perquè a les que hi ha no hi cabran...no supossa més despesa aixó?...si us palu és una bogeria....no podem permetre que acabin amb el nostre sistema de justicia d'aquesta manera.Els advocats podem sortir mal parats però en darrera instancia qui surt paetinet les consequències és el justiciable.

by Cati Vilà Teixidor, ICAG núm. 2319

Dijous, Octubre 10th, 2013

Es dilataran més. La concentració no s igual a agilitat ni rapidesa.

by Carmen Oriol ICATER 1801

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Si es preten executar tot des de la capital de provincia, caldra ampliar les funcions dels procurador Per. Tal que puguin fer les tasques que necesariamente calgui fer al domicili (no capital) de l'executat. Aixo sembla no ser la linea que segueixen quan atribueixen a Advocats facultats de representacio en farrera projectes legislatius.

by Anna M Vidal col.legiada 1128 Mataró

Dimecres, Octubre 16th, 2013

DILATARÀ. Com es pot pretendre que els jutjats de Barcelona per exemple absorbeixin totes les peticions, demandes i execucions de la provincia amb poblacions com Hospitalet, Badalona etc

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Encara no he entès com pretenen funcionar amb més eficàcia amb aquesta centralització.

by Carlos Xipell 11594 ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

NO VEO UN JUZGADO BARCELONES HACIENDO UN EMBARGO O LANZAMIENTO EN BERGA. ATENTA UNA VEZ MÁS A LA EFICACIA DE LA JUSTICIA

by Salvador Espriu escudero,15528 BCN

Dijous, Octubre 24th, 2013

La dilació serà l'habitual en temes com a requeriments, notificació, emplaçaments, etc. Però el més greu serà l'efectivitat d'una sentencia (per exemple de llançament).

by Estela Martín col.legiada 2365 Tarragona

Diumenge, Octubre 27th, 2013

Evidentment es ralentitzaran molt més les execucions i causaran greus problemes als justiciables. La centralització no portarà solucions, causarà més dificultats i a més allunyarà la justicia d'aquells que més ho necessiten.

by Francesc Peyró, ICAB, 26322

Dimarts, Octubre 29th, 2013

No portarà cap solució, causarà més dificultats i allunyarà la judicatura d'aquells que son més dèbils i quan la necessitin quedaran encara més desemparats que a l'actualitat.

by Pep Canício Querol, Tortosa 59

Dissabte, Novembre 2nd, 2013

En pura lògica, la situació no millorarà, ans al contrari.

by Jordi Perramon. Manresa. 716

Dilluns, Novembre 4th, 2013

Es evident que els perjudicats seran els partits judicials més allunyats de la capital, i dintre d'aquests, els municipis més allunyats de la capital de la comarca. Es absurd que un Jutjat amb seu a Barcelona hagi d'executar el llançament d'una vivenda a Santa Maria d'Oló o a Guardiola de Berguedà.

by Sabadell 1346

Dimecres, Novembre 6th, 2013

Els dilatarà. Hi haurà una concentració d'assumptes i les execucions es dilataran moltíssim.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×