Blog 1A – 5: Tribunals d’instància

TRIBUNALS D’INSTÀNCIA ÚNICAMENT A LES CAPITALS DE PROVÍNCIA

L’especialització judicial pot suposar una millora, però compensarà el ciutadà o li ocasionarà més problemes que els avantatges que es pretenen aconseguir?

15 comments

by MONTSERRAT RICART ARNAU, Col·legi de l’Advocacia de Lleida, col·legiada núm. 347

Dimecres, Octubre 2nd, 2013

L'especialització judicial sempre es un avantatge pels ciutadà, ara bé sempre que els jutges siguin de carrera i es supremeixi els jutges substituts. Ara bé caldrà no sols l'especialització judicial, sino la dotació de mes mitjans tant personals, mes jutges, i mes i millors mitjans materials,

by jaumeicaterrassa

Dijous, Octubre 3rd, 2013

Experiència viscuda a Terrassa: Fa uns anys es va crear el Jutjat únic de Familia. Tos molt contents en principi. Realitat: Un únic criteri en molts temes conflictius. Jutges que agafaven la baixa sovint, substituts que d'especialistes en família res de res. Actualment jutjat colapasat senyalant vistes de M.P. a set messos vista i principals a un any (acabo de de rebre ara un senyalament). Per tant, l'esepcialització està be si va acompanyada de recursos i mitjans suficients i sobretot que si el Jutjat es "especialitzat", tambè ho sigi el Jutge.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Divendres, Octubre 4th, 2013

La especialització judicial, es una millora, però aixó no ha de comportar necesariament la centralització dels organs judicials a les capitals de provincia.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Especialització de Jutjats no vol dir sempre qualitat, tot dependrà del Jutge que encapsali el corresponent Jutjat i els funcionaris adscrits. Em quedo amb la proximitat, el tracte continu i els Jutges que estám especialitats en tot.

by Ana María Velasco Vega col·legiada 1296 ICATER

Dimecres, Octubre 9th, 2013

No existeix una relació cent per cent directe entre especialitació judicial i la millora de la justicia, perquè com be dien els meus altres companys, tot depen de l'element personal que és el jutge.I a simple vista, la centralització farà que s'hagi de prescindir de molts jutges no?, per tant hi haurán menys jutges per fer la mateixa feina i aizó éstà renyit amb la qaulitat....on està la millora?

by Alexandra Cat, ICAFI 654

Dimecres, Octubre 9th, 2013

L'especialització és un mite, a no ser que surtin ja especialites de la oposició o els obliguin a fer un màster abans de pendre possessió. Mentre no se m'acrediti una especialització, tal i com se'ns exigeix a nosaltres, la única que ells poden demostrar és la quantitat de revocacions de la AP. Es a dir, que si el jutge en questió és tossut, no s'especialitzarà mai. No sé si m'explico.

by Anna M Vidal col.legiada 1128 Mataró

Dimecres, Octubre 16th, 2013

Si s'especialitza pero es concentra en uns sols organs de provincia, sense més més mitjans no servirà de res

by Montse Soms 266 ICAFI

Dijous, Octubre 17th, 2013

Les reformes legislatives en teoría podrían ser útils però la seva posada en pràctica és deficient. No seria millor dotar de mitjans i personal els Jutjats que tenim en aquests moments?

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Això ja existeix d'alguna forma i potser aquest Jutjats requereixen de certa (no absoluta) centralització, però respecte a la resta, és una autèntica fa làcia i despropòsit.

by ANTONI MOLAS I CASAS, VIC, 404

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

l'especialització comporta centralització, i això suposa un pas enrere molt important. Hem de tenir en compte que no només afectaría al justiciable, sino a les demés parts integrants en el judici tals com testimonis, pèrits, etc. Això lligat al sistema de transport públic que hi ha a moltes comarques (deficitari, falta de comunicación regular, orografía territori, etc.) comportaria enderreriments, i per altra banda suspensions per incompareixença de parts o testimonis. A més, qui es faria càrrec de les despeses d'aquest transport? En fi està tot mot verd i esperem que degut a la manca de medis econòmics no es pugui dur a terme.

by Ana M. Buch Borrell – ICAB nº 19.311

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

La especialización, sin duda, favorece al justiciable. Un equipo de funcionarios especializados y dotados de los suficientes medios técnicos y humanos, trabajará más y mejor, y ello terminará beneficiando al usuario de la justicia.

by Vladimir Lamsdorff, ICAB, 16.164

Divendres, Octubre 25th, 2013

Correcto, pero el problema no es la especialización. Si desaparecen todos los juzgados de fuera de las capitales, se tendrán que crear, como mínimo, otros tantos en la propia capital, especializados y sin especializar. Actualmente están colapsados todos, los de las capitales y los de fuera. Sabemos que no hay capacidad financiera para crear tantos juzgados de golpe. ¿Cuál será, pues, el efecto neto de la reforma?

by Jordi albareda Cañadell 691

Dissabte, Octubre 26th, 2013

a clau està en la modernització de l'oficina judicial i una introducció definitiva i de qualitat de les tic. En aquest cas, es millora el servei amb tribunal de instància o sense.

by Pep Canício Querol, Tortosa 59

Dissabte, Novembre 2nd, 2013

Pot suposar una millora, però sense que hagi de passar per la centralització a la capital de la província.

by Sabadell 1346

Dimecres, Novembre 6th, 2013

L'especialització judicial és una ventatge, sempre que no sigui a costa d'allunyar la justicia del justiciable.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×